× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Ne Ítéljetek

{SpM 383}   

1906 január 12. {SpM 383}   

Kedves battle creek-i testvéreik és testvérnők! {SpM 383}   

Néhány sort szeretnék nektek írni. Tudom, hogy az ellenség miként ügyködik, s azt kívánom mondani minden léleknek: "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek; mert amilyen ítélettel ítéltek, ti is olyan ítélettel lesztek megítélve, s amilyen mértékkel mértek, azzal mérnek majd nektek is." Van idő, amikor határozottan állást kell foglalnunk. De az Urat fölmagasztalva, győződjetek meg róla, hogy nem ítélkeztek és nem vádoltok másokat. A pokol hatalmasait örvendeztetné, ha népünk széthúzna. Készül az út a viszályra és megoszlásra. Némelyek veszélyben vannak, hogy hitetlenségbe sodródnak. Arra összpontosítsátok most figyelmeteket, hogy ezeket megmentsétek. Bánatom, súlyos bánatom, hogy nem értik meg a helyzetüket. {SpM 383.1}   

De bármit mondotok, hogy igazságossággal igaz tettekkel igazoljátok az igazságot, vigyázzatok, hogy ne támadjatok meg valakit, aki az orvosi lélekmentés terén évek óta súlyos terheket hordozott. Ő személy szerint mindig olyan tisztelettel bánt velem, mintha az anyja volnék. Semmit sem tett ellenem, ami arra kényszerített volna, hogy úgy szóljak, amint szólnom kellett. Mégha sajog is a szívem miatta, szólnom kell. Isten üzenetet bízott rám, hogy átadjam népének, hogy az Élő templomban kifejtett gondolatok megtévesztő eszmékkel elegyítettek, hogy megbűvöljék az olvasót. A könyvet tetszetős, jól hangzó tévedései teszik veszélyessé. Nem maradhatok csöndben, nem engedhetem, hogy félrevezessék Isten nyáját. Mégis esdve kérlek, ne indítsatok hadjáratot testvérünk ellen, mert ez helytelen lenne. {SpM 383.2}   

Álljatok az igazság védelmében; magasztaljátok az igazságot. Isten megadott minden bátorítást az eltévelyedettnek, hogy teljesen hozzá forduljon. Testvérünk megromlott belátását követte, lelke fölfuvalkodott, mégse támadjuk őt személyesen, mert nem az a helyes viselkedés, hogy a világ elé tárjuk a vádakat. Tartsátok fönn az igazság bizonyítását, amint Pál intette Timótheust. "Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük." {SpM 383.3}   

Én megtapasztaltam ennek igazságát. Üzenetünk korai napjaiban súlyos próbán mentem át hamis tanítások megcáfolásával, különösen az ilyenekével, amelyekkel most találkozunk. Ugyanazon a területen megyünk most át, s noha a tévedést tévedésnek kell neveznünk, s szemben állnunk az ámító gondolatokkal, melyek betörnek sorainkba, hogy megbénítsák Isten népe hitét és bizonyosságát, mégsem szabad kirohanásokat intéznünk férfiak s nők ellen. Rá kell mutatnunk a hamis gondolatok pusztító voltára, melyekre maga Krisztus figyelmeztetett, hogy ne fogadjuk be; mégis fontoljuk meg, hogy erős az ellenség hatalma. {SpM 383.4}   

A múltban, akit vezető orvosunknak ismertünk el, Isten Lelkének vezetése alatt jó munkát végzett, s némelyektől nem részesült a bátorításban, mely ben részesülnie kellett volna. Vannak lelkészek, akik nem fogadták el az egészségügy megújulását, hanem szembeszálltak vele. {SpM 384.1}   

Súlyos terhet hordoztam battle creeeki népünkért. Tegnap este buzgón esedeztem imában. Az Üdvözítő ezt a megbízatást adta nekem: "Nem téged utasítanak vissza, hanem engem, üdvözítőjüket. Nincs mit visszavonnod az oaklandi Világtanács barrieni ülésén hordozott üzenetekből. Ugyanilyen feladat vár még rád. Nincs mit megbánnod, az egészségügyi lélekmentők számára leírt és elmondott szavakból és leírtakból. Ennél is határozottabb üzeneteket kell hordoznod. Akik félvállról vették a hírnökömnek hordozásra adott üzeneteket, azt bántották meg, aki az üzenetet küldte." Népünknek meg kell aláznia szívét, bevallani bűnét és megtérni. Féljenek és reszkessenek, nehogy Isten visszaúonja tőlük Lelkét, s szívük keménységére, szemük vakságára legyenek hagyatva, amiért elmellőzték Isten hozzájuk küldött szavát. Az Isten küldötte üzenetek hordozva lettek sorról-sorra, elvről-elvre. Az Úr még mindig munkálkodik, s ezt az intést küldi: "Tartsátok vissza népemet, legelőm juhait, hogy olyan orvosok és tanítók tanítsák őket, akik elvetették a hírnökömön át küldött üzeneteket. Szombatomat megrontották, s a fényt, mely előragyogott volna, kioltották." {SpM 384.2}   

Isten nem akarja, hogy népét álokoskodásokba és félrevezető tudományos gondolatokba vetett hitbe - hamis ösvényekre vonják. Évek óta hangzott a bizonyságtétel, hogy Battle Creek jó ideje olyan hatás alatt áll, mely nem lelki. Az üzenet ez: "Mikor a főfelelősségű orvosi lélekmentő megalázza előttem szívét, bevallja bűneit, békességet fogok szólni hozzá. Társait, akik segítettek neki hamis ösvényeken járni, megítélem; mert segédkeztek neki megcsalattatni." {SpM 384.3}   

Mivel nem cselekedték az Úr akaratát, mivel ellenségeink láthatták hittől való eltávolodásukat, amint tudom, s amint utasítottak is, hogy ez történt, a megintett érjen el változást! Alázza meg szívét, mint Dániel, akit az Úr kedves férfinak nevez. Olvassa el Dániel imáját, s értse meg, mit tesz megalázni magát Isten előtt. {SpM 384.4}   

Testvérek. Egyet megtehettek. Győződjetek meg róla, hogy ti magatok a bűnbánat és megtört szív állapotában vagytok. Szívetek térjen meg. A vég közel, az idő rövid. Esedezzetek Istenhez, tisztítsátok meg a király országútját, s emeljétek magasra a porban húzott lobogót, melyen ez a fölirat áll: "Isten parancsolatai és Jézus hite." Amint lépésről-lépésre előrehaladtok, hirdessétek: "Itt vannak, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét." Mózes kijelentette: "Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nekem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, s ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet... Csak vigyázz magadra, és őrizd a te lelkedet, hogy el ne feledkezzél azokról, amelyeket látott a te szemed, és hogy el ne távozzanak a te szívedből teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival." {SpM 384.5}   

{SpM 385}