× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Nashville-i Állapotok

{SpM 381}   

1905, július 20. {SpM 381}   

A Világtanács bizottságának, {SpM 381}   

Kedves testvérek! {SpM 381}   

Washingtoni tartózkodásomkor, éjjel az Úr munkálkodott értelmemen. Világosságban részesültem. hogy a Washingtonba költözésre gyűjtött százezer dollár többletéből az elsö ötezer dollár a déli mezőt illeti, nashville-i munkánk sürgős szükségletei számára. Ennél jóval több ment Washingtonba, ami máskülönben Nashville-ra ment volna, mert az ottani munka számára hangzottak el sürgető kérések {SpM 381.1}   

Tudom, hogy ezer dollárt odaszántok a templomépület foglalójául Nashville-on de azt az utasítást kaptam, hogy Istennek tetsző letme, ha ezer helyett ötezer dollárt ajánlotok nekik. A nashville-i munkásoknak bátorításra van szükségük, melyben még sohasem részesültek. Amint a déli munkával bántatok, mély sebet ejtettetek ott, s most be kell gyógyítani. Az Úr az önzés legkisebb megnyilvánulását sem hagyja jóvá. Arra szólítja az embereket, hogy az ő felügyelete alatt cselekedjenek. {SpM 381.2}   

A washingtoni munka fontos és elengedhetetlen. Nagy erőfeszítések történtek, hogy fölhívjuk népünk figyelmét erre a területre. Most viszont az Úr azt akarja, hogy a déli mezővel törődjünk. {SpM 381.3}   

{SpM 381.4}   

Ami helyes, az helyes. Tanúsítsatok méltányosságot a déli mező iránt. Isten önzést lát uralomra törni, s ezt le kell győznötök. Utaljunk ki ötezer dollárt a déli mezőnek. Elhangzott a kérdés: "Nem olyan fontos-e, hogy a nashville-i munka rendes külsőt kapjon, mint a washingtoni?" Hűnek kell tennem föladatomhoz, mint Isten hírnökének, ezért hordozom az üzenetet. Küldjetek ötezer dollárt Nashville számára testvéreinknek. Isten a szeretet és az egyenlőség Istene. {SpM 381.5}   

Ha elvárjuk, hogy az Úr velünk és értünk fáradozzék, mint népéért, ha elvárjuk, hogy kinyilatkoztassa nekünk világosságát és hatalmát ezekben az utolsó napokban, akkor egyetértésben kell fáradoznunk az Úrnak, Izrael Istenének értelmével és akaratával, irgalmasságával és szánakozásával, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr szólítja a mű vezetőit, hogy a Washingtonba befolyt fölösleg első részét a nashville-i munka számára küldjék, mert az ottani tevékenység ugyanolyan elengedhetetlen, mii t a washingtoni, és segítségre van szüksége. Az Úr ott fáradozó munkásainak bátorításra van szüksége. {SpM 382.1}   

Fölszólítottak, hogy mondjam meg, hogy ne találjon helyet munkánkban semmi önzés és semmi igazságtalanság. Testvéreink tartsanak bűnbánatot az Úr előtt bármi önze ert, mely a déli terület iránt betette a lábát. Háromszor elém tárta ezt a k érdést s utasított, hogy az ötezer dollárt Haskell vén kezébe kellett volna helyeznetek, mielőtt elhagyta a Világtanács épületét... {SpM 382.2}   

Az Úr ismételten a nashville-i munka szükségleteire terelte figyelmemet. Pontosan megmondta, mi a teendőtök. Nagyszerű munkát kezdtek el, s azt minden módon támogatnotok kell. Nem szabad hátráltatnotok elhanyagolással, hanem egyenes, tiszta vonalakban előre kell haladnia. A nashville-i lelkek ugyanolyan becsesek, mint a washingtoniak. A nashville-i állapotok kétszer olyan nehézzé teszik ott a munkát. Ha a többi területek, melyeket az Úr komoly előnyökben részesített, nem ébrednek a tényleges helyzetre, az Úr meg fogja látogatni őket közönyükért. {SpM 382.3}   

Sutherland és Magan testvér előre igyekeztek törni iskolájukkal, de még a pénz Washingtonba folyt be, intették őket, hogy legyenek türelemmel. A két testvér annyira előrehaladott, amennyire lehetett. {SpM 382.4}   

Nemrégiben gyönyörű kórháznak való helyet választottak harmincöt hektárral Nashville közelében. Ezen a telken rövidesen kórházépületet kell emelnünk. Dr.Hayward és munkatársai hosszú ideje küszködnek a számos nehézség ellenére. Segítenetek kell nekik. {SpM 382.5}   

Úgy adtam tovább ezt az utasítást, amint Isten adta nekem, mint megbízott hírnökének. A múlt szombaton egész éjjel nem aludtam. Annyira rámnehezedtek ezek az ügyek, hogy csak Istenhez tudtam kiáltani, esedezve, hogy állítsa ezeket az ügyeket világosan a washingtoni vezetők elé. {SpM 382.6}   

{SpM 382}