× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Egységet, Nem Központosítást

{SpM 376}   

1908, szeptember 12. {SpM 376}   

Kedves Shireman testvér! {SpM 376}   

Éjjel beszélgettem veled és bátorító szavakat szóltam hozzád. Az Úr, a mi Istenünk, könyörületes. Mikor szolgái hibákat követnek el, intéseket küld nekik. Mikor a hibázók elfogadják az intéseket és változtatnak életükön, a testvérek ismerjék föl a javulást, bátorítsák azt, s iparkodjanak előnyös helyre állítani a helyesre, igazra törekvőket. Örvendek, hogy így érzel Johnston testvér iránt. {SpM 376.3}   

Azzal kell most tisztelni az Urat, hogy az emberek miként végzik munkájukat. Ismerjétek el igaz módon Johnson testvér változását. Ha nem teszitek, ha nem bátorítjátok s építitek föl azt, aki helyesbíteni igyekszik útját, akkor azokat az elveket nem vagytok hajlandók gyakorolni, melyeket Krisztus lefektetett igéjében. {SpM 376.4}   

Az Úr közölte, hogy a kérdés mindkét oldalán hibákat követtek el. Shireman testvér és testvérnő nem látott mindent helyes megvilágításban. Noha Johnston testvér nem a helyes úton indult, az is igaz, hogy társai sem ismerték ftil lelkületüket - és szavaik is helytelenek voltak. {SpM 376.5}   

Johnston testvért most bátorítanotok kell. Mikor az ő vérmérsékletével bíró ember fölismeri és belátja helytelenségét, s megváltoztatja útját, testvérei ne csupán bocsássanak meg, hanem kövessenek el mindent, hogy helyreállítsák önbizalmát, s erősítsék a kezét. Sohase tegyenek olyan benyomást, hogy aki helytelent tett, noha belátja és helyesbíti tévedését, még`mitldig akadályozzák, hogy előnyös helyen álljon testvérei előtt. Mikor a tévedőkkel szemben így viselkedtek, rosszul képviselitek a Megváltót. Akik látják a javulást, legyenek megbocsátók, s bánjanak a megtévedettel bizalommal és rendkívüli szeretettel. {SpM 376.6}   

Ezt az utasítást kaptam éjjel, s most hajnali egy órakor leírom nektek a nyert üzenetet. Bátorítsuk a tévelyedettet, hogy bevallja helytelenségét; bocsássunk meg fönntartás nélkül, engedve Isten igéje utasításának. {SpM 377.1}   

Legyünk nagyon elővigyázatosak, hogy ne nézzük helytelen megvilágításban az Isten művével kapcsolatos ügyeket. Őrizkedjünk a legkisebb igazságtalanságtól is. A lélekmentés terheinek viselői bátorítsanak és segítsenek. {SpM 377.2}   

Az Úr munkája, hogy egység uralkodjék minden gyülekezetben, a központosítás elvétől viszont őrizkednünk kell. Intézményeink munkatársai őrizzék meg egyéniségüket. Mindegyik érezze a rajta nyugvó felelősséget, miközben az Úr Jézus isteni vezetése alatt munkálkodik. A munkások beszéljék meg az ügyeket, s törekedjenek olyan elgondolásokat behozni, melyek megegyeznek az igazság tanításaival, de emberi parancsolgatás sose, sose vegye át Isten helyét és tekintélyét. {SpM 377.3}   

Az Úr utasít, hogy menjünk előre. Menjünk, vagy álljunk helyben? Törekedjünk a hit növekedésére, hogy bizalommal fáradozzunk és várakozzunk. Minden körülmények között Isten igéje legyen az irányítónk. {SpM 377.4}   

{SpM 377}