× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Segítsetek!

Csendes-óceáni unió híreiből 1905, január 12. {SpM 375}   

Rendkívüli üzenetet hozok népünknek a déli mező szükségleteiről, különösen a nashville-i és huntsville-i munka ínségéről. A Nashville melletti kórházra nagy a szükség. Dr. Hayward és Hansen testvér jó munkát végeznek Nashville-en, de nagy szükség lenne jobb fölszerelésre, berendezésre. Reméltük, hogy út nyílik előttük tágas termet bérelni a város közelében, de nem nyílt. Jelenleg súlyos hátrányok közepette munkálkodnak, s föltétlen épületre van szükségük a városon kívül, elég hellyel, hogy ápolni lehessen az ide jövő betegeket. {SpM 375.1}   

Sutherland és Magan testvér és Druillard testvérnő más hű segítőkkel iskolát kezdtek egy majorságban, tizenöt kilométerre a várostól. Bőven itt a hely, mind az iskola, mind a kis kórház számára. A két intsrzmény segíteni fogja egymást, hogy megvalósítsák az Úr rájuk vonatkozó szándékát. {SpM 375.2}   

Sutherland és Magan testvér nemes, önfeláldozó munkát végzett Berriennél. Ott maradhattak volna, de úgy érezték, délre kell menniük fáradozni az emberekért. Azt gondolták, hogy talán iskolát tudnak kezdeni félreeső helyen, de úgy éreztük, Nashville közelében kell egyesülniük a testvérekkel. {SpM 375.3}   

Örömmel gondolok a majorságra, melyet megvettek, s ahol iskolát kezdtek. Az Úr ajtókat fog nyitni a szerény, önfeláldozó munkások előtt ebben az iskolában, s gazdag áldássá teszi őket. Eredményességet ad nekik az önzetlen lélekmentésben, melyet végeznek. {SpM 375.4}   

Kérem népünket, siessenek az Úr segítségére, tegyék meg részüket az iskotaalapítás segélyezésével. Látjuk, mi lett elvégezve Berrienen az Úr segítségével. Isten erőben és bátorságban részesítette a kényelmetlenségekkel és nehézségekkel küzdőket, segített nekik sikerre vinni az iskolát. {SpM 375.5}   

S most, amint Sutherland és Magan testvér, más tanítókkal együtt, új nehéz területre ment úttörő munkát végezni, támogassuk karjukat, kövessünk el mindent bátorításukra. Segítsünk nekik, hogy példaképpé tudják tenni az iskolát arra, hogy mit kell elvégezni délen. {SpM 375.6}   

A Berrien Springsről Nashville-re költözők sokkal könnyebb mezőt választhattak volna, de ők nem könnyű mezőket kerestek. Eltökélték, hogy ahol a legnagyobb a szükség a segítségre, ott végzik, amit tudnak. Megkérjük népünket, ne hagyják őket támasz nélkül. (Világos bizonyítékot nyertek, hogy a megvásárolt majorságon Isten iskolát akar alapíttatni velük, s fölhívjuk népünket, segítsék őket az előttük álló nemes munkában.) {SpM 375.7}   

Amint a terjedelmes szőlőkre néztem, melyeket népünk birtokol Közép- és Dél-Kaliforniában, azt gondoltam: Mely igen kívánom, hogy a szőlők tulajdonosai meglátnák a nashville-i munkások szükségleteit, mert kétségkívül segíteni tudnának gyümölcs küldésével. Testvéreim, nézzétek meg, miben segíthetnétek azoknak, akik most fognak olyan munka megalapításába, melyről Isten mondta, hogy el kell végeznünk. Az ínséges déli iskolák munkásai nagyon örülnének a pénz vagy gyümölcsajándékoknak. Jól tudom, hogy segítségetekre van szükségünk. Ha hozzáláttok segélyezésükhöz, az Úr bizonyosan bőkezűen megjutalmaz benneteket. {SpM 376.1}   

Én megtettem, amit tudtam. Két tonna szilvát adtam át az ínséges iskoláknak és hittérítő állomásoknak. Ki csatlakozik hozzám ebben? {SpM 376.2}   

{SpM 376}