× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Déli Mező Lezárása

(Az az állítás terjedt el, hogy a munka a bizonyságtételek szerint először délen lesz lezárva. Azt hiszem ez nem igaz. Senki sem tudta megmondani, hogy melyik bizonyságtételben talált ilyet. White testvérnő segítői közül egyik sem hallott róla. Mikor 1913-ban White testvérnőnél jártam, gondosan átnéztem a déli munkáról szóló bizonyságtételeket, de nem találtam ilyen kijelentést. Anélkül, hogy állítanám, hogy ki felelős érte, azt gondolom, hogy White testvérnő megállapításainak hanyag olvasásából ered, mely az 1901-es battle creek-i világtanácsülésen hangzott el, s a tanács közlönye 482-ik oldalán található. Közlök itt egy részt ebből a megállapításból, melyet átnéztem. A.W.S) {SpM 371.1}   

Nem tudom, miként ecseteljem az utakat, mellyel az Úr a déli mezőt elém tárta. Délen ezrek és ezrek élnek gonoszságban és romlottságban, s ez közvetlen ajtónk előtt terül el. E mező bizonyságot tesz a nép hanyagságáról, melynek ébren kellett volna lennie, fáradoznia a Mesterért, de mely alig tett valamit délen. Kevés munkát ugyan végeztek ott. Ujjunk hegyével érintettük a mezőt, de ezredrészét sem végeztük el annak, amit el kellett volna végeznünk. Az Úr fölszólítja népét, hogy legyen a helyes állásponton előtte, engedelmeskedve a tizenöt éve adott fénynek - hogy a dél letiport, tönkretett népéért fáradozni kell, és segíteni rajtuk. Ezt a terhet népünkre próbáljuk helyezni, mégsem kell egyedül hordoznunk. Sok más hitű készséggel segítene a déliek fölemeléséért folyó munkában. {SpM 371.2}   

Eliön az idő mikor a déli terület be lesz zárva. De most még nem ez a helyzet. Egyik hely, ahol munkába kezdtünk, bezárult a munkások előtt, ezért elterjedt a hír, hogy a déli mező bezárult, nem kell több pénz számukra. De ez-e az út, melyen a Megváltó munkálkodott? Mikor egyik város bezárul előttetek, azt mondta, hogy földi munkája lezárult? Ha ezt tette volna, mi lenne velünk? Mikor valahonnan elűzték, máshová ment, s nekünk is meghagyta: "Mikor egyik városban üldöznek, fussatok a másikba. Mikor életetek veszélyben forog, menjetek máshova, s mikor ott üldöznek, fussatok más helyre. Mert bizony, mondom nektek, nem járjátok be Izrael városait, míg az emberfia eljön." Fogadjuk meg a tanácsot. E. White {SpM 371.3}   

Ellen G. White {SpM 371}