× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Húsevés

Kissé csodálkoztam érveléseden, hogy a húsos étrend miért tartott meg téged jó erőben. Mert ha kívül helyezed magadat e kérdésen, józan eszed azt súgva, hogy a húsétel nem olyan előny, mint faltételezed. Jól tudod, mit felelnél a dohány hódolójának, ha a húsfogyasztás mellett felhozott érveidet a dohányzás mellett sorakoztatná föl mentségül. {SpM 38.2}   

Kaliforniában bőven terem a táplálék, friss gyümölcs, zöldség és gabonaféle alakjában. Semmi szükség tehát a húsfogyasztásra. A hús nélküli étkezéskor érzett gyöngeséged az egyik legerősebb érv, melyet föl tudok hozni a húsos étrend ellen. A húsevők fölélénkülnek a hús magukhoz vétele után; azt gondolják, hogy erősek lettek tőle. A húsfogyasztás megszakítása után egy ideig gyöngeséget érezhet az ember, de mikor szervezete megtisztul a hús hatásától, nem érez többé gyöngeséget, s nem kívánja többé azt, amit előbb az erőnléthez elengedhetetlennek hirdetett. {SpM 38.3}   

Nagy családom van, gyakran tizenhatan vagyunk. Vannak közte eke szarvát fogók, favágók. A legsúlyosabb testi munkát végzik, mégsem kerül asztalunkra húsféle. A brightoni tábori összejövetel óta nem fogyasztunk húst. Nem volt szándékomban, hogy bármikor asztalunkon legyen, de egyesek nagyon unszoltak, hogy nem tudnak ezzel vagy azzal élni, s hogy gyomruk jobban megemésztené a húst, mint bármi mást. Rábeszéltek, hogy húst is tálaljunk. Mivel egyesek szerették a sajtot, a sajtfogyasztás is kezdett beszivárogni, de ennek hamar végét vetettem. Hanem amikor a romlott étvágy kielégítésére kioltott állati élet önző voltát katolikus asszony térden állva fejtette ki előttem, nagyon elszégyelltem magamat. Új fényben láttam a kérdést, s kijelentettem, hogy nem járunk többé henteshez, nem lesz állati hulla az asztalomon. {SpM 38.4}   

Te már kifejtetted, milyen előny számodra a húsos étrend. Most én mondom el, mit tett értem a hústalan étrend. Mióta kilencéves koromban az arcomba dobták a követ, nehézségeim voltak. Akkoriban csaknem életemet veszítettem a vérveszteség következtében. Vízkórságot kaptam, s attól kezdve sokat szenvedtem vesebajjal. {SpM 38.5}   

Tizenegy hónapos maláriás láz és reumás betegség után a leglágyabb rugós ülésen sem utazhattam. Ha puha párnákkal bélelték is ki, gyötrelem volt csípőm és alsó gerincem számára. {SpM 39.1}   

Sokat imádkoztam ezek felől. Az Urat kerestem az éj óráiban, s meghallgatta kiáltásomat. Néhány hónapja új rugós ülést készítettek számomra. Egyik nap így szóltam: "Tegyétek a rúgós ülést a kamrába, többé nincs szükségem rá." Ezt hit által cselekedtem, s azóta nincs szükségem rá. Az Úr elvette a nehézséget, mely fájdalmassá tette számomra az ülést az összejövetelen, vagy kocsin utazva. Évek szenvedése után az Úr meggyógyított. Csípőm most is bánt, mégis úgy gondolom, jobb az egészségem, mint egész életem folyamán volt. Sokat imádkoztam vesebajom felől, s az Úr ezt is meggyógyította. Négy évig beöntésre szorultam, de miután alsó hátgerincemet meggyógyította, erre sincs szükségem. {SpM 39.2}   

Kétszer étkezem naponta, s nem ehetek zöldséget vagy gabonafélét. Nem eszek húst; ehhez lehetetlen visszatérnem. Mikor otthon termelt paradicsomot tettek elém, megpróbáltam nyersen fogyasztani, kevés sóval vagy cukorral. Úgy látom, hogy ez nagyon megfelel nekem, és tavaly februártól júniusig étrendem jelentős részét képezte. Ropogósra sült, pirított kenyeret eszek hozzá. Édességet nem fogyasztok, csak sült tököt. Kevés forralt tejet iszom házi gyártású kávémmal, de elvetem a tejfölt, vajat, és szigorúan kevés ételt fogyasztok. Csak nagyritkán vagyok éhes, és sohasem tapasztalok lázas, kellemetlen érzést a gyomromban. Nincs rossz szájízem. {SpM 39.3}   

Aki asztalomhoz ül, szívesen látom, de nem tálalunk húst. Gabonafélék, zöldségek, friss és befőtt gyümölcs képezi étrendünket. Jelenleg bőven van legkitűnőbb narancsunk és citromunk. Ez az egyetlen friss gyümölcs, melyet ebben az évadban, tél közepén kapunk. Nyolc kilométerre kocsizunk a helységből érte. Örömmel szedjük a nagy, aranyló citromot a fákról. Kaliforniában nagyobb örömmel fogyasztanám, mint a narancsot. Sikerült szereznem egy doboz almát, de gyöngébb minőségű, mint az amerikai almák. {SpM 39.4}   

Azért írtam ezeket, hogy fogalmad legyen, miként élünk. Sohasem örvendeztem kitűnőbb egészségnek, mint jelenleg, és sohasem írtam többet. Hajnali háromkor kelek és nem alszom napközben. Gyakran már egy órakor felkelek, s mikor különösen terheltek a gondolataim, éjfélkor is, hogy leírjam az értelmemet terhelő dolgokat. Magasztalom az Urat lelkemmel és hangommal, irántam való nagy kegyelméért. {SpM 39.5}   

Isten Lelkének unszolására többek elé tártam, hogy szenvedésük s gyöngeségük oka az egészségügy megújulásának semmibevevése. Rámutattam, hogy semmi szükség elengedhetetlennek vélt húsos étrendjükre, s mivel abból állnak, amit esznek, agyuk, csontjuk és izmuk egészségtelen állapotban teng, mivel holt állatok húsán élnek. Megrontotta vérüket a nem megfelelő étrend. A hús beteg állatoktól jött, ezért egész szervezetük szennyezett és romlott lesz. Azt is eléjük tártam, hogy egy étkezésnél többféle étel fogyasztása betegségeket okoz, s ezt ne az elköltött ételnek tudják be. Megmondtam, hogy igen javukra válna, ha csak kétszer ennének naponta. {SpM 40.1}   

Riasztó közöny mutatkozik a tudat alatti bujaság tárgya iránt. Fogyasztani szokás a kimúlt állatok húsát. Az emberi család a szokás és hamis nevelés önkényuralma, az örökölt és fölvett szokások hatalma alatt áll. Az étvágy uralkodik királyként az értelem és az ésszerűség fölött. Megtűrik, hogy az állati tulajdonságok váljanak ellenőrző hatalommá. S a természet törvényeinek áthágásával arányban a testi szenvedés minden faja látható, hisz a test törvényeinek minden áthágása Isten törvényeinek áthágása is. {SpM 40.2}   

Ha az étvágyat a test rovására kielégítjük, holott szigorúan őrizni és fegyelmezni kell, az áthágás büntetése a következmény. Ha áthágjuk a természet törvényeit, az értelem és lélek elgyöngül. {SpM 40.3}   

A keresztények tekintsék e törvények áthágását Isten elleni bűnnek, melyért felelősségre lesznek vonva. {SpM 40.4}   

A világ tele van fájdalommal, szenvedéssel és kínnal. Isten akarata lenne ez? Testünk teremtője: Isten, rendezte el minden szövetünket, idegünket, inunkat, izmunkat, s megígérte, hogy karban tartja a gépezetet, ha együttműködünk vele, s nem teszünk a testünket igazgató törvények ellen. {SpM 40.5}   

Isten az ujjával írta törvényeit minden idegre, izomba, minden képességre, érzékre, melyet az emberre bízott. Ezeket adományozta neki, nem azért, hogy visszaéljen velük, megrontsa, tönkretegye - hanem hogy Isten tiszteletére és dicsőségére használja. Szervezetünk bármelyik részével való visszaélés Isten törvényének megsértése, mely törvényt azzal a céllal alapította meg, hogy igazgasson bennünket e téren. S e törvény áthágásával az emberek megrontják magukat. Betegség, tönkrement szervezet, korai romlás, idő előtti halál a természet törvényei áthágásának következménye. {SpM 40.6}   

Az élő szervezet Isten tulajdona. Övé az a teremtés és megváltás jogán. S bármely képességünkkel való visszaéléssel Istent fosztjuk meg az őt megillető tisztelettől. {SpM 40.7}   

Az egészséges szokások szükségessége annak az örömüzenetnek a része, melyet az élet igéjével szolgálóknak az emberek elé kell tárni. A test egészségének fontosságát tanítsuk a Biblia követelményeként. "Kérlek, azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára," mondja az apostol, "szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket." {SpM 40.8}   

Ezt kell a nép elé tárni. Az egészség megújulásának kérdését nem hangoztatjuk, mint kellene, s mint hangoztatva lesz. Az egyszerű étrend, az erős gyógyszerek teljes hiánya, megengedve a természetnek, hogy visszanyerje az elpazarolt életerőt, sokkal hatékonyabbá tenné kórházainkat a betegek egészségessé tételére. Rázzuk föl a keresztények szellemi és erkölcsi erőit. Szenteljünk jóval kevesebb pénzt és időt az asztalra, s többet a lélekmentésre. Gondoljunk a szakácsokkal; takarékoskodjunk erejükkel, amennyire csak lehet, hisz megmentésre váró lelkük van. A sok nyalánkságot, felesleges fogást hagyjuk el. {SpM 41.1}   

Az evangéliumot hirdető lelkész tanulmányozza az egészség törvényeit. Gondosan fontolja meg, milyen hatással van az evés és ivás a Lélek egészségére. Tanítással, példamutatással és a természet törvényei iránti engedelmességgel kedvezően hirdetheti az igazságot. Kórházunk tanítói és munkásai ne csupán hirdessék, gyakorolják is az olyan táplálékoktól való tartózkodást, melyek tüzelik a testi kívánságokat, s így a lélek ellen küzdenek. {SpM 41.2}   

"Nem a magatokéi vagytok; áron vétettetek meg. Dicsőítsétek meg tehát Istent a ti testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi." Csaknem az egész emberi család többet eszik, mint szervezete megkívánja. A többlet romlásnak indul, oszló tömeggé válik. Váladék-nehézségek, vesebaj, fejfájás és szívbántalmak a túlzásba vitt evés következményei. Az úgynevezett egészség-megújulás is javulásra szorul ezen a ponton. Mikor az emberek megszűnnek bűnösen kielégíteni étvágyukat, vagyis nem esznek túl sokat kétes értékű élelemből; mikor úgy tisztelik gyomrukat, mint megérdemli; mikor megkímélik a rá hárított munka felétől, kétharmadától; mikor többre tartják a természetet, mint az ínyencséget és romlott étvágyat; akkor lesz jobbra változás az egészség és erkölcs terén. {SpM 41.3}   

Ha egészséges ételekkel is, de túlterheljük a gyomrot, a többlet teherré válik. A szervezet elkeseredett erőfeszítést tesz, hogy megszabaduljon a fölöslegtől, s ez a többletmunka fáradt, kimerült érzést idéz elő. A folyton túl sokat evők éhségnek nevezik ezt a kimerültség-érzetet, holott az elgyötört emésztő szervek túldolgoztatott állapota okozza. {SpM 41.4}   

Túl sok asztalnál, miután a gyomor megkapta, amire szüksége volt, hogy jól végezze föladatát, a szervezet táplálását, további fogás, nyalánkságok egymásutánja követ. Az emberek sok mindent kigondoltak, s elrendelték, hogy a táplálék különböző fogások alakjában legyen tálalva. Nem tudva, mi következik, valaki eleget fogyaszt a számára nem legmegfelelőbb táplálékból. Majd föltálalják az utolsó fogást, mely olyan részekből állhat, hogyha elsőnek szolgálták volna, sokban hozzájárult volna a jó étvággyal való fogyasztáshoz. Sokan, noha már eleget ettek, túllépik a határt, s esznek a csábító nyalánkságból, holott ez mindennek bizonyul számukra, csak jónak nem. {SpM 41.5}   

Jobb lenne, ha sohasem találták volna fel az ételek fogásonkénti tálalását. Az étkezés kezdetén tegyünk mindent az asztalra, s mindenki fogyasszon abból, ami a legegészségesebb számára. Tegyük lehetővé, hogy mindenki maga válassza ki, miből álljon étkezése. Ha a nyalánkság édességfélét teljesen elhagyják, ez áldásnak bizonyulna. {SpM 42.1}   

Más szokást is bevezettek, azt, hogy mindenki maradjon az asztalnál, míg az utolsó is be nem fejezte. Holott ez teherré teszi az étkezést azok számára, akik nem fogyasztanak többet, mint amennyit meg tudnak emészteni. Az egészségügyi újítók ne tartsák magukat ehhez a szokáshoz. Ha ott vagy, ahol a nagyevők egymás után tálalják a csábító fogásokat, helyénvaló semmibe venned a szabályokat, s csöndben távozni az asztaltól. {SpM 42.2}   

Ha csupán az étvágy kedvéért eszünk, az a természet törvényeinek megszegése. Gyakran azonnal érezni a mértéktelenséget. Fejfájás, gyomorégés, szélgörcs alakjában. Olyan terhelés érte a gyomrot, melyet nem bír elviselni, ezért levertség-érzet követi. A fej zavart, a gyomor háborog. A következmények nem mindig követik a túl sok evést Olykor a gyomor megbénul. Nem érzi a fájdalmat, az emésztő szervek mégis elvesztik életerejüket; lassan aláássák az emberi szervezet alapjait; s az élet kellemetlenné válik. {SpM 42.3}   

Az evés-ivásnál helytelen utat követve, ezrek teszik tönkre egészségüket. S nem csupán egészségük megy tönkre, hanem erkölcsük is megromlik, mivel beteggé tett vér áramlik ereikben. {SpM 42.4}   

Javaslatom van az erkölcsileg bátor fegyelmezetteknek. Az ülő foglalkozásúak naponta végezzenek testgyakorlást. Étkezésenként csupán két-három egyszerű ételt egyenek, csak hogy elverjék éhségüket. Tökéljétek el, hogy ez minden, amit gyomrotoknak adtok. Néhány napig ragaszkodjatok döntésetekhez, hogy kevesebbet esztek, mint a múltban. Próbáljátok ki, mi történik. Testi munkát végző erős, egészséges férfiak ehetnek olyan ételeket, amilyet az ülő foglalkozásúak nem fogyaszthatnak egészségüknek ártás nélkül. A nehéz testi munkát végzőknek nem kell annyira óvatosak lenni, hogy milyen és mennyi ételt fogyasszanak. De nekik is jobb lesz az egészségük, ha önuralmat gyakorolnak evésben-ivásban. Egy gyomor mégsem szolgálhat mértékül mindenki számára. {SpM 42.5}   

Az orvos kimondott kötelessége, hogy neveljen, neveljen, neveljen, tollal, hanggal, mindenkit, aki az ételek elkészítéséért felelős. Tanítsátok őket, hogy fékezzék meg nagyravágyó óhajaikat, hogy csábító, étvágygerjesztő ételek sorát tálalják családjuk és vendégeik elé. Sokkal jobb alig kéthárom félét fogyasztani egy étkezésnél, mintsem sokféle étellel túlterhelni a gyomrot. {SpM 43.1}   

Sokféle mértéktelenség van szerte a világon. A túl sok evés ugyanúgy mértéktelenség, mint a szeszes italok fogyasztása. A mértéktelen evés rongálja a szervezetet, rendellenes étvágyat teremt, foglyul ejtve férfiakat és nőket. A gyomor gondos figyelmet követel. Nem szabad szüntelen működésre kényszeríteni. Adjatok a sokat használt és sokszor visszaélt szervnek békét, nyugalmat, pihenést. Miután étkezés után elvégezte munkáját, ne kényszerítsük azonnal, pihenés nélkül, munkára, mielőtt elegendő gyomornedv gyűlhetne össze. Hagyjunk ki legalább öt órát az étkezések között, és ne feledjétek, hogyha kipróbálnátok, két étkezés sokkal jobb, mint három. {SpM 43.2}   

Noé korának bűne a mértéktelenség volt, s ez az étkezés és ivás szertelenségében megnyilvánuló bűn ma is oly erősen él, hogy Isten nem fogja örökre eltűrni. Evéssel-ivással tartjuk fönn életünket, s ez a kettő magában, ha a mértékletesség határai között tartjuk, nem árt, hanem áldást jelent. Ám túlzásba vitten mértéktelenséget jelent. Túlzásba viszik a megengedettet, s egész lényük megszenvedi az Úr-alapította törvények áthágásának következményeit. {SpM 43.3}   

Egyre növekszik a mértéktelenség evésben-ivásban. Sokfélét tálalnak ínyencség kielégítésére. Ezt elkerülhetetlenül szenvedés követi. Az életerő nem bírja elviselni a rá helyezett súlyt, ezért végezetül összeomlik. {SpM 43.4}   

Igen sérelmes Isten előtt, amint az ember szervezetével bánik. Az Úr nem tesz csodát, hogy ellensúlyozza a természet törvényeinek megrontását. Jézus megváltotta az embert, életével fizetve végtelen árat érte. Az ember az érte fizetett váltságdíj nagysága szerint becsülje meg magát. Mikor ilyen árat tulajdonít magának, nem fog tudatosan visszaélni testi és szellemi adottságaival. Az ég Istenének megbántása, ha az ember úgy él vissza értékes adottságaival, hogy sátáni erők ellenőrzése alá helyezi magát, s megrészegíti magát azzal, ami az egészségre, de az istenfélelemre és lelkiségre nézve is romboló. "Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti." {SpM 43.5}   

Mikor az ember kimúlt állatok húsára és borra, erős szeszes italokra szoktatja étvágyát, romlottá válik. Jaj, milyen kevéssé tisztelik ezek Istent, mily kevéssé gondolnak őrá! Az ínyenc falánkság és erős italok lezüllesztik a lényeket, akik Isten tulajdonai a teremtés jogán. Az Úr tulajdonai, mivel egyszülött Fiát adta megváltásukért. Nézzétek ezt a csoport bírót, ügyvédet, lelkipásztort, akik Isten szolgáinak és Jézus munkatársainak vallják magukat, amint lakomázó asztalukhoz ülnek. A megromlott étvágy és szomj bűnös kielégítésével bárgyú, balgák csoportjává, józan eszüktől megfosztottá teszik magukat. S Krisztus értük halt meg, hogy lehetővé tegye nekik a hasznos életet, hogy viseljék Krisztus keresztjét, és hűek legyenek Istenhez. {SpM 43.6}   

Sátán a pusztító, Isten a gyógyító. Az Úr fölszólít, hogy a lehető legjobban működjünk együtt vele mind tanítás, mind példamutatás által, hogy visszaállítsuk az emberben Isten erkölcsi mását. Kötelességünk közreműködni, hogy segítsük embertársainkat Isten-adta szabadságukban tisztességes edényként állni. Nagyon értékesnek bizonyíthatjuk magunkat Isten munkatársaiként, a mértékletesség lobogójának magasra emelésével, embertársaink elzüllöttségből való kiemelésével, hogy Krisztus ne hiába halt volna meg. Ezzel bizonyítjuk nemes voltunkat, mint Isten fiai, Krisztus örököstársai. Ezzel bizonyítjuk alkalmasságunkat a hallhatatlan örökségre, melynek elkészítésért Krisztus a mennybe ment. Minden lehetünk, mindezt végezhetjük, ha Isten keze alá adjuk magunkat. {SpM 44.1}   

De jaj, mily sebesen rohan előre a világ az őrületbe, siettetve a megtorlás napját. "Amint Noé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának eljövetele napjaiban is." Az ember napról napra sorsát alakítja. A mennyei jegyző naponta a mennyei jegyzőkönyvbe írja elszámolásait. Eljön az idő, mikor mindenkinek szembe kell néznie élettörténetével. Az Isten által embernek adott pénzből, abból a pénzből, melyet Jézus eltörölt képmásának visszaállítására kellene költeni, mégis mily sokat fordítanak az étvágy és a nagyravágyás kielégítésére, fényűző lakomákra, nagy házak építésére és berendezésére. {SpM 44.2}   

Egyetlen Jézusnak megmentett lélek értékesebb az egész világnál. Mely igen Isten dicsőségét szolgálná, hogy az emberek testi, szellemi, erkölcsi erőit mentesnek tartanák minden természetellenes étvágy, minden helytelen szokás, a mértéktelenség minden fajtájától, dohányzástól, szeszes italok fogyasztásától, vagy nagyevéstől. Az emberek engedelmeskedjenek Isten szavának, akkor igen közel hozzák a földhöz a mennyet. {SpM 44.3}   

Mélyen aggaszt a dolgok jelenlegi állapota. Ma van úgy, mint Noé napjaiban volt. Akkor ettek, ittak, ültettek és építkeztek, alulról jövő serkentést űzve. Ez serkentette őket, hogy kövessék szívük gonosz gondolatait, mégpedig szüntelenül. Erőszak töltötte be a földet. Mit látunk ma, 1896-ban? Az emberek úgy viselkednek, mint Noé napjaiban, megfeledkezve Istenről, lelket és testet romboló szokásokra nevelve magukat. A gonoszság következtében borzalmas szerencsétlenségeket látunk világunkra törni, Ezreket ölnek meg rémítő orkánok, árvizek, földrengések. Hajók merülnek el a haragos hullámok között. Ennek ellenére az emberek továbbra Isten ellen cselekszenek. {SpM 44.4}   

Testvérem, gyakorold munkaterületeden a takarékosságot. Szükség van az imára, a buzgó, szívből fakadó, őszinte imára. Gyakoroljunk mértékletességet evésben, ivásban, építkezésnél. Fontos, hogy helyes szokásokra neveljük az embereket. Ne vesd bizalmadat gyógyszerekbe. Ha az utolsó morzsáig a tengerbe vetnék ezeket, áment mondanék rá. Orvosaink nem a helyes terv szerint gyógyítanak. Mélyebb és alaposabb javulásra, változásra van szükség. A húsfogyasztás végzi romboló munkáját, mert az állatok betegek. Tejet sem fogyaszthatunk már sokáig. Maga a föld nyög lakósainak romlottsága alatt. Vegyük szemügyre közelről szokásainkat, s száműzzük bűnös, kedvenc részüket. Világosságot nyertem az Úrtól e felől, s törekedtem átadni azt népünknek. Sok oldalt tudnák írni nektek erről, de annyira aggasztanak ezek az ügyek, hogy alig merem kézbe venni a tollat. {SpM 44.5}   

Testvérem, testvérnőm, a gyülekezet laodíceai korszakában élünk. Ha valaha is valakinek a sziklára kellett zuhannia és megtörnie, az Kalifornia népe és egész egyházunk Amerikában. Egy emberként keljünk föl, és cselekedjünk. Legyünk buzgók, élők. Rémség rémséget követ az emberi élet megsemmisülése terén. Ezek az események alig pár megjegyzést váltanak ki. A világ nem akarja meghallani a figyelmeztetést. Az Úr napja azonban közeleg, észrevétlenül, mint az éjjeli tolvaj. {SpM 45.1}   

E. G. White {SpM 45}