× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Isten Mindenek Fölött

{SpM 344}   

1904, január 2. {SpM 344}   

Dr. J. H. Kelloggnak, {SpM 344}   

Kedves testvérem! {SpM 344}   

Megkaptam leveledet s a körlevelet is, melyet nemrégiben küldtél ki. Köszönöm. Mindig nagyon kívántam, hogy szilárdan Isten mellett lássalak állni, a nagy főorvos irányítása alatt munkálkodva. {SpM 344.1}   

Testvérem, kérlek, ne feledd, hogy Krisztus a vezetőnk. Vérének megváltottai tanulmányozzák földi életét, hogy megismerjék az ösvényt, melyet követniük kell. Hangja hallható: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, s kövessen engem!" "Így lesz a tanítványom." Aki azt képzeli, hogy fölemelhet és lesújthat, mint Nabukonodozor, rá fog döbbenni, hogy Isten nélkül végezte számadásait. {SpM 344.2}   

Kérlek, gondolj rá, aki noha a menny fönségese, a dicsőség királya, emberré lett, s eljött a világra, hogy megmutassa, mivé válhat, aki őt szolgálja. Isten értékes tudásban részesített téged a betegek kezelése felől. De te nem becsülted meg Isten ajándékaként ezt a tudást. {SpM 344.3}   

Hálás vagyok, hogy látsz valamit a veszteségből, mely azzal ért, hogy magadra vállaltad a súlyos pénzügyeket, s abbeli erőfeszítéseid által, hogy te ellenőrizd a munkát általában. Mesterkedéseid ismételten hátráltatták Isten munkájának előmenetelét. Időt veszítettünk, mely alatt győzelmeket arathattunk volna, ha félreállsz az útból. Látásod igen szűk volt. {SpM 344.4}   

Örvendek, hogy belátod a széthúzás gonosz hatását. Ha oda helyezkedtél volna, ahol lenned kellene, régóta egyesült csoport lettünk volna, s az egészség-lélekmentés, az örömüzenet igeszolgálatával karöltve, messzemenő hatást gyakorolt volna a jóra. Ezt tudom. Mert az igazságot túl világosan elém tárta az Úr; túl világosan ahhoz, hogy elforduljak tőle. {SpM 344.5}   

Mindenestől túl sok királyi hatalmat tanúsítottál munkádban, mint orvos. Az elmúlt húsz év folyamán figyelmeztetéseket közölt az Úr ez felől. Tudtomra adta, hogy ha megtetted volna a rád eső részt azok elismerésében, akik elismerésre méltók voltak, akkor ma embereink lennének, ugyanolyan jó munkát végezve, mint te egyes dolgokban; fontos tisztségek betöltésére alkalmas orvosaink. Holott most munkáshiányban szenvedünk, mikor igen nagy szükségünk van emberekre, akik sokoldalún hatékonyak, mivel Istent és Krisztust ismerik el legfölsőbbnek. {SpM 344.6}   

Krisztus a példaképünk. Ha nem ütöd meg példája követésének mértékét, mely fölállításáért a földre jött, Isten nem bocsáthat be biztonsággal a mennybe. {SpM 345.1}   

Az Úr korlátlan lehetőségeket helyez mindenki elé, aki alázattal és megtört szívvel visszatér Isten iránti hűségére, kisgyermekként elismeri törvénye tekintélyét s engedelmeskedik rendeléseinek. Az Atya és Fiú nagy jelentóségű dolgokról gondoskodott, hogy az ember Krisztusban eggyé válva Istennel fölhasználhassa tehetségeit, a mennyei ország földi fejlesztésére. De az ember, a királyi hatalmat választva s céljára törve, azt láttatja meg, hogy mit tehet az én, mesterkedéssel félrevetve azt, akinek egyedül van joga a királyságra, aki a kezdet és a vég mindenben, aki mellett nincsen más. {SpM 345.2}   

Isten, a személyes, élő Isten a természet szerzője és uralkodója, minden tudomány fölött áll. Az Úr ismeri azt a tudományt, mely világunk legnagyobb értelmei számára is megmagyarázhatatlan. Szemében a népek, mint csepp a vödörben. Ímé a szigeteket, mint kis port emeli fel. Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra. {SpM 345.3}   

Mily kevés embernek van fogalma Istenről! Mily kevesen értik meg Isten nagyságát és fönségét! Ember nyelve nem tudja meghatározni őt. Útjai kikutathatatlanok. {SpM 345.4}   

Isten látja, hogy a földnek tisztogatásra van szüksége. A közeljövőben megtörténik ez a tisztogatás. Eleinte ezt korlátolt mértékben teszi, majd egyre növekvő hatalommal, míg az emberek be nem látják, hogy Isten bűnbánatra akarja késztetni őket. {SpM 345.5}   

Ellen G. White {SpM 345}