× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bele Ne Fáradjatok A Jótettekbe

St. Helena, Cal., {SpM 314}   

1903, augusztus 4. {SpM 314}   

........ {SpM 314}   

Testvéreim, miért tesztek oly keveset a Krisztus példázatai árusításáért? Belefáradtatok a jótettekbe? Az árusítás haladjon előre, mert nagy szükség van folyamatos művelésére. Berrien Springsnek szüksége van az árusításokból befolyó pénzre. Ez az iskola a lehető leggyorsabban fejlődik, de ehhez anyagiakra van szüksége új épületek emeléséhez. Az Úrnak tetsző, ahogyan az iskolát vezetik, s hogy milyen nevelésben részesülnek a tanulók. Ne feledjétek, hogy az Úrral működtök együtt, ha az iskola javára pénzt gyűjtötök. Sok a tennivaló, mielőtt a tél beállna. Épületeket kell emelni, s más munkákat elvégezni. {SpM 314.3}   

Magan és Sutherland testvér szívvel-lélekkel fáradozott, hogy az iskola a jelen állapotára jusson, s az Úr szemlátomást megáldotta igyekezetüket. Ki kell jelentenem, hogy nem csökkent a két testvér iránti bizalmam. Az Úr tud önfeláldozásukról és szeretet-munkájukról. Féltem, hogy többet próbálnak elvégezni, mint erejüktől telik. Láttam, hogy túlerőltetik magukat abbeli igyekezetükben, hogy fejlesszék az iskolát, s anyagiakat takarítsanak meg. {SpM 314.4}   

A két férfi élete értékes az Úr szemében. Nem akarja, hogy túlerőltessék magukat, s föláldozzák erejüket, mert ez végül súlyos veszteséget jelentene. {SpM 314.5}   

Fivéreim, nővéreim az Úr nevében kérlek, kövessetek el mindent, hogy előbbre vigyétek Bemen iskola munkáját. A Példázatok árusításával értékes áldásban részesültök. Mikor megmutatjátok e könyvet barátaitoknak és szomszédaitoknak, elolvasva nekik a tartalmát, s közölve, hogy miért terjesztitek, tapasztalatra tesztek szert, hogy eredményesen munkálkodjatok a Mesterért. Amint végzitek e kellemes munkát - mert annak bizonyul azok számára, akik hittel s imával végzik -- Krisztus békéje száll szívetekbe. Örömmel és bátorsággal fog elragadni a gondolat, hogy jó munkát végeztek. {SpM 314.6}   

Javaslat hangzott el, hogy az iskolák támogatása után legjobb lenne rendes könyvvé tenni ezt a kötetet, s hogy árusítható lenne, mint bármely más könyv. {SpM 315.1}   

A javaslat hallatára az a gondolatom támadt: "Itt az alkalom, hogy megszabaduljak adósságaimtól. Ez helyes lépé, lenne." Azt mondtam, hogy ez helyénvaló lenne, amint javasolták. Majd az éghez fohászkodtam: "Uram, taníts meg helyes szavakat szólni!" A felelet gyorsan megérkezett; a könyv írása elölti, eredeti utasítást ismételte el. Mintha hallottam volna a szavakat: "Isten jelezte, hogy ez a könyv legyen iskoláinké, folyamatos áldásként. Emberi kitalálásra váltanád fel? Bánjunk e könyvvel szent áldozatként, melyet Istennek tettél. Ha önzetlenül végrehajtják tervét, az eredmény teljesen kielégítő lesz." {SpM 315.2}   

Azonnal azt feleltem, hogy nem változtatok a könyv terjesztési módján, csak ha az Úr világosan utasítana erre. Amint ezt mondtam, áldást éreztem megnyugodni magamon. {SpM 315.3}   

Testvéreim, amint árusítjátok a könyvet, az Úr Jézus és angyalai utat nyitnak előttetek. Siker kísérte eddig a könyv árusítását, mert Isten népe mennyei eszközökkel működött együtt; s a jövőben is eredményes lesz, ha népünk továbbra is kész folytatni az árusítást. Mindnyájatok kegyelemben részesülnek kegyelemért, amint idejükből, befolyásukból adnak, amit tudnak, a Példázatok forgalomba hozására. {SpM 315.4}   

Veletek hagyom e szavakat, imádkozva, hogy Isten áldása nyugodjék meg az önfeláldozó munkásokon Berrienen, s azokon, akik tovább folytatják a Példázatok árusítását. Az idő rövid és sok a tennivaló. Aki csak tudja, őregektől-gyerekekig, folytassa az árusítást. Amint előre mennek, az Úr utat nyit előttük. Szavaik olyanok lesznek, mint a földbe ültetett mag. Készséges szolgálatuk által sok lelket megmentenek. S végezetül, mikor a mennyben csatlakoznak a királyi családhoz, az Úr beszámol nekik a jóról, melyet a Példázatok terjesztésével elértek. {SpM 315.5}