× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Battle Creek-i Tanácsban Levő Testvéreinknek

{SpM 303}   

1903, július 27. {SpM 303}   

Találjunk rá módot, hogy segítsük kórházainkat. A nekem adott világosság szerint az Úr utakat és módokat vezetett be, mellyel segíteni lehet a battle creek-i kórházat. Mikor őrállóink kigyógyulnak a vakságból, s októl okozatig érvelnek, Isten segíteni fog utakat, és módokat találni az egészségügyi intézmények segélyezésére. {SpM 303.3}   

Ha az Úrba vetjük bizalmunkat, ha az ő útjain járunk, a battle creek-i kórház előnyös helyre lehet állítva. Mikor helyes alapokra fektetik a kórházat, mikor népünk látja, hogy ott áll, ahol először megalapoztuk, mikor megértik, hogy az intézmény az Úr munkájához tartozik, s látják, hogy egy ember sem ellenőrizhet benne mindent, Isten segíteni fog mindenkinek, hogy bátran fölépítsék. {SpM 303.4}   

Vezető testvéreink, a vezető tisztek vizsgálják meg a battle creeki kórházat, hogy lássák, vajon a menny Istene ellenőrzi-e. Mikor hű őrizők oda helyezik, ahol az Úr ellenőrizheti, Isten odahat, hogy támogatva legyen. {SpM 303.5}   

Isten azt akarja, hogy népe az örök sziklára tegye lábát. Pénzünk az Úr pénze, s amit a pénzzel építünk, annak az ő tulajdonának kell lenni. Fölhívom azokat, akik elfogadták az igazságot, hogy ne civódjanak testvéreikkel, hanem váll váll mellett álljanak, hogy építsenek, ne romboljanak. {SpM 303.6}   

A nyert világosság, hogy vannak helyénvaló utak, melyeken át az értekezlet segítheti a battle creek-i kórházat. Szerettem volna, ha az intézmény munkájának egy részét máshova vitték volna. De a korházat Battle Creeken építették föl, s most segítenünk kell. Isten rendelni fog módokat a segélyezésre. Azt viszont nem akarja, hogy kötvényekbe ruházzák pénzüket. {SpM 304.1}   

Egyik éjjel mintha a kórház vezetőivel tanácskoztatok volna. Tekintélyes valaki emelkedett szólásra, s hosszú papírt föltartva sok mindent olvasott belőle, ami egész megzavart. Senki sem értette, hogy mit olvas. Akkor a papírból olvasó így szólt: "Vannak, akik engedték, hogy ez a papír törvényes okiratként szerepeljen, biztosítékként a kötvények számára, hogy ezzel pénz gyűljön be. A föltételek hosszú sorára nincs szükség, mert veszélyt jelentenek a beruházók számára." {SpM 304.2}   

Ez nem olyan valami, amit azok elé lehetne helyezni, akik teljesen megbíznak a felelősségek hordozóiban, a nép hű, értelmes vezetőinek tartva őket. Ha csak átszervezés nem történik, sok mindent ugyanúgy igazgatnak. {SpM 304.3}   

Sokan hallani sem akarnak a kötvényekről, sokan mások viszont bírálat nélkül elfogadják, mert megbíznak az Orvosi Hittérítő Társulatban, mint akik magasztos elvekhez hűségesekben, melyeket vallanak. Nem teszik kérdésessé, amit nem értenek, mert megbíznak az eredeti hetednapi adventista orvosi lélekmentő társulatban. {SpM 304.4}   

Ne fogadjunk el semmi okiratot, melyet úgy fogalmaztak, hogy a hivatalban levőknek lehetővé tegye úgy intézni a dolgokat, hogy igazságtalanságot kövessenek el azok ellen, akik megbíznak az orvosi hittérítés szövetségében. Az orvosi hittérítő szövetség vezetőinek és a Világtanács vezetőinek figyelmesen bele kell tekinteni ezekbe az ügyekbe. Csapda van az okiratokban, s azt kell mondanom, imádkozzatok és vigyázzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Bizonyosodjunk meg a kórház helyzetéről és Isten ügyével való kapcsolatáról. Vizsgáljuk meg közelről szervezetének minden részletét, hogy a hetediknapi adventisták ismerjék a kórház tényleges helyzetét. {SpM 304.5}   

Ellen G. White {SpM 304}