× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Fernandó Iskola Tanulóihoz

{SpM 296}   

1903, május 17. {SpM 296}   

Nagyon örülök, hogy az első félévben lelkek tértek meg. Remélem, sohasem feleditek, hogy örök javatokat szolgálja, ha a legjobban kiaknázzátok képességeiteket. Ne feledjétek, hogy, ha azt választjátok, az idelenti iskolaéletben fölkészíthetitek magatokat a fönti iskolába való belépésre. {SpM 296.5}   

A valóban keresztény jellem jóillatot áraszt életével, mely lelkeket nyer meg Krisztusnak. Iskolai időtök alatt nagyon segítsétek tanítóitokat. Ne szomorítsátok, és ne aggasszátok őket. Emberek ők is, mint ti magatok, s olyan bizonyosan Krisztus kegyelmére van szükségük, mint nektek. Tegyétek az utat oly kellemessé, amilyenné lehet. Legyetek nyájasak és jó modorúak. Vigyázzatok szavaitokra és tetteitekre. Ne tegyétek szükségessé, hogy ismételten megrójanak személyes szokásaitokért. Helyesbítsetek minden lazaságot és hanyagságot beszédetekben és szokásaitoknál. {SpM 296.6}   

Ne tekintsétek ezt jelentéktelennek. Bárhol vagytok, tartsátok tisztán s rendben szobátokat. Ne hagyjatok piszkot és szemetet összegyűlni, nehogy az Úr, arra haladva, lássa tisztátalanságotokat. Krisztus tiszta, szent és makulátlan. Ne szomorítsátok a mennyei angyalokat rendetlen, hanyag szokásaitokkal. Ti döntitek el, vajon az Úr elfogad-e benneteket tisztességes edényként. {SpM 297.1}   

Az Úr naponta javulást szeretne látni bennetek. Szüleitek azzal a remény nyel küldtek iskolába, hogy olyan nevelésben részesültök, mely segítőkészebbé, engedelmesebbé és figyelmesebbé tesz benneteket a ház körül. Az iskolaév rövidesen véget ér, s hazatérve, hadd lássák szüleitek, hogy az iskola sok jót elvégzett értetek, rajtatok. {SpM 297.2}   

Ellen G. White {SpM 297}