× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Fernandó Iskola Vezetőihez

{SpM 295}   

1903, május 17. {SpM 295}   

Kedves testvérek! {SpM 295}   

Levelet kaptam Santee testvértől a Fernandó iskola munkája felől. Ezt írja: "Isten sokféleképpen megáldotta a Fernandó iskolát. A jövő iskolaévben sokkal nagyobb látogatottságra van kilátás." "Hűségesen fáradoztuk a tanulókért, akik csaknem mind átadták magukat az Úrnak." {SpM 295.1}   

Igen hálás vagyok a bizakodó jelentésért. Ezt reméltük, ezét imádkoztunk. Minden tanulónk öltse fel Krisztust, hogy majd az angyalokkal együtt mennyei helyeken ülhessenek az Úrral. {SpM 295.2}   

Azt a világosságot kaptam, hogy munkánk nevető ágazata nagy fontosságra fog szert tenni. Mi teszi hatalmassá iskolánkat? Nem az épületek mérete. Nem a magasabb színvonalon tanított tárgyak száma. Hanem a tanítók és tanulók által végzett hűséges munka, amint elindulnak a fejlődés alsó létrafokain, és szorgalmasan másznak magasabb fokokra. {SpM 295.3}   

A középiskola nagyon szükséges. Sok szülő nem tudja, miként nevelje gyermekeit Isten munkatársává. Nem nőttek ki mindenben a gyerekességből, ezért nem tudják, miként gondozzák a családi kör gyülekezetét. Apák és anyák közönyössé váltak Isten iránti kötelezettségeik iránt, és nem gondolnak gyermekeik iránti kötelességükkel. Azért a prófétaiskolákhoz hasonló iskolákat kell létesítenünk. {SpM 295.4}   

A közelmúltban az Úr elém tárta, hogy a Krisztus példázatai további árusításával anyagiakra tehetünk szert, segítve megalapozni az iskolákat, és megszabadítani a már működő tanintézeteket az adósságoktól. {SpM 295.5}   

Iskoláinkban Isten igéje legyen az alapja minden tevékenységnek. A tanulókat tanítsuk meg a kétkezi munka igaz méltóságára is. Mutassuk meg nekik, hogy Isten szüntelenül munkálkodik. A tanítók dolgozzanak lelkesen egy-egy csoport tanulóval, tanítva őket a munkára. A tanítók ezzel értékes tapasztalatot szereznek. Szívük összhangban lesz a tanulókkal, s megnyitja az utat az eredményes tanításhoz. {SpM 295.6}   

Végezzetek alapos munkát az iskolákban, hisz sok tanuló egyenesen az aratás tágas mezejére távozik innen. Elmennek könyvevangélistákként fölhasználni, amit tanulnak. S a különböző ágazatokban az örömhírhirdetés segítőiként. Sok munkás, miután egy ideig a mezőn tanult, szükségét fogja érezni a továbbtanulásnak, s a mezőn szerzett tapasztalattal kész lesz értékelni a tanulás lehetőségét, és gyors haladást érni el. Némelyek magasabb színvonalon akarják folytatni tanulmányaikat. Ezekért alapították meg főiskoláinkat. {SpM 295.7}   

Szomorú hiba lenne, ha nem fontolnánk meg alaposan az iskolaalapítás célját. A vezetők fontolják meg ezt minden egyházterületen. Miután gondosan latolgatták a célkitűzést, fektessék az iskolákat helyes alapokra. {SpM 296.1}   

Attól tartok, hogy testvéreim félreértették szavaimat a Fernandó iskoláról. Nem gondoltam, hogy főiskolának akarják nevezni, mely főiskolai képzést akar nyújtani. Az évnyitón elégedett voltam a tanulók számával és megjelenésével, s bátorítani akartam őket, érjék el a kitűnőség és hasznavehetőség legmagasabb fokát. Ám jól tudom, hogy az iskola nincs fölkészülve a headsburgi iskolához hasonló haladottabb tanulmányokat végezni, vagy úgy tanítani, hogy a főiskola nevet viselhesse. {SpM 296.2}   

Nem helyes, ha iskoláink fellengzősen ecsetelik, hogy milyen képzést akarnak nyújtani. Jó lett volna, ha a kezdetkor bővebben megbeszéltétek volna a terület testvéreivel, akiknek tapasztalatuk van a nevelésben. {SpM 296.3}   

Némelyek azt gondolják, hogy Fernandón ugyanazt a munkát vállaljuk, mint Headsburg főiskolán. Ne feledjük, hogy azt elve főiskola szint végzésére tervezték sok egyházterület hallgatói számára, s hogy évekig tartott eljutni a jelen fejlett fokára. Ehhez szilárd alapokat kellett lefektetni. Sohse tápláltam a gondolatot, hogy a Fernandó iskolában a jelen tanári kar a Headsburgon folyó munkát tudná végezni. {SpM 296.4}   

Ellen G. White {SpM 296}