× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Fernandó Iskola Tanítói

St.Helena, {SpM 293}   

1903, május 17. {SpM 293}   

Mondanivalóm van a Fernandó iskolának. Az éjjel komoly beszélgetést folytattam a tanári karral. Határozott üzenetet hoztam nekik. {SpM 293.4}   

Igen hálásak vagyunk Istennek, hogy az új iskolában többen megtértek. Az iskola mégsem éri el mindenben az elérhető, magas színvonalat. A tantárgyak kihirdetésekor hibát követtek el a névválasztással. Nem bölcs, ha az új iskola kitűzi a lobogót, magas színvonalat ígér, mielőtt bebizonyította, hogy kellőképpen el tudja végezni az előkészítést. Az legyen minden középiskola főcélja, hogy közönséges ágakban a legalaposabb munkát végezze. {SpM 293.5}   

A tanítók kezdjék szerényen. A létra alacsonyabbak fokainak megmászása előtt ne ragadják meg a felsőbbeket. Az alsókon kezdve, lépcsőről-lépcsőre, rangról-rangra emelkedjenek. Legyenek tanulók, miközben a közönséges tantárgyakat tanítják. Mikor rájöttek az igaz nevelés és tanítás egyszerűségére, jobban megértik, miként készítsék föl a tanulókat a fölsőbb tanulmányokra. A tanítók tanuljanak, miközben tanítanak. Haladjanak előre, és haladásuk közben nyerjenek tapasztalatot. {SpM 293.6}   

Ne gondolják, hogy, mikor a könyvekből tanítottak, munkájuk befejeződött. Naponta szenteljenek néhány órát arra, hogy a kétkezi munka képzésénél a tanulókkal fáradozzanak. Ezt semmi esetre se hanyagoljuk el. {SpM 294.1}   

Minden iskolában sokan rendelkeznek a türelemmel és fegyelmező készséggel. Ezek föladata megbizonyosodni, hogy minden foglalkozás-ágat a Legmagasabb szinten tartanak. Nyújtsanak leckéket a rendszeretetben, rendben, alaposságban. Tanítsák meg a tanulókat, hogy az iskolában és környékén mindent tökéletes rendben tartsanak. {SpM 294.2}   

A tanító tanuljon meg magán uralkodni, mielőtt megkísérelne a fiatalokkal foglalkozni. Ha nem tanul állandóan Krisztus iskolájában, ha nincs meg a választó és fölismerő készsége, mely képesíti a bölcs módszerek megválasztására, ha nem tudja határozottan, mégis nyájasan és szeretettel ellenőrizni a rábízottakat, miként taníthatna eredményesen? A tanító, aki nincs Isten ellenőrzése alatt, engedelmeskedjék a hívásnak: Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű. {SpM 294.3}   

A tanító naponta tanuljon Jézustól, hordozva fékező igáját, tanulóként ülve az iskolában, engedelmeskedve a keresztény elveknek. Amelyik tanító nem áll a nagy tanító irányítása alatt, nem tud eredményesen bánni a különböző fejleményekkel, melyek a keze alatt levő gyerekek és ifjak romlottsága miatt előfordulnak. {SpM 294.4}   

Hozzon szeretetet, békét és vidámságot munkájába. Ne engedje meg magának, hogy mérgelődjék vagy kihívják. Az Úr figyelemmel kíséri őt, hogy lássa, hogy tanítja-e őt a nagy tanító. Az önuralmát vesztett gyermek sokkal elnézhetőbb, mint a tanító, aki engedi magának, hogy mérges és türelmetlen legyen. Mikor a tanító dorgálni akar, tegye azt lágy, gyöngéd hangon. Vigyázzon, hogy nyers beszéddel ne tegye konokká a gyerekeket. Minden fegyelmezést kövesse a nyájasság olaja. Szíve legyen szeretettől, jóindulattól lágyított. Ne feledje, hogy Krisztus kicsinyeinek személyében Krisztussal van dolga. {SpM 294.5}   

Legyen megállapodott jelszó, hogy minden iskolai fenyítésnél a hűség és szeretet uralkodjék. Mikor úgy dorgálnak valakit, hogy a tanulóra nem teszi azt a benyomást, hogy a tanító meg akarná őt alázni, akkor a gyerekek szívében szeretet támad tanítójuk iránt. {SpM 294.6}   

Ellen G. White {SpM 294}