× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Munkások És Betegek Étrendje

{SpM 30}   

1896. július 10. {SpM 30}   

{SpM 30}   

Kedves Kellogg testvér! {SpM 30}   

{SpM 30}   

Olyanokkal barátkozol, akik mérgező gyógyszereket használnak, melyek ölnek, ha nem enyhítenek. Sokat kell időzni az Istentől a betegségről és okairól jött fényen, mert az étvágy bűnös kielégítése és testük gondozásának helytelen szokásai látogatják meg az embereket. Tartsák meg a tisztaság szokásait és ügyeljenek a táplálkozásra. {SpM 30.1}   

Ne írd elő, hogy sohase fogyasszanak húst, hanem neveld őket, értelmüket, s hadd beragyogni a világosságot. Ébresszük föl az egyén lelkiismeretét, a létfönntartás és minden megromlott étvágytól való megtisztulás ösztönét. A sokféle étel egy étkezésnél való fogyasztása kellemetlen érzetet kelt, s elpusztítja a jót, melyet minden étel, magában fogyasztva, tenne a szervezetnek. Ez a szokás állandó szenvedést és gyakran halált okoz. {SpM 31.1}   

Nem törődsz vele, s alig érzel felelősséget, hogy alkalmazottaidnak rendes, bőséges táplálékról gondoskodj. Pedig szükségük van a friss, egészséges táplálékra. Szüntelenül csak fáradoznak; fönn kell hát tartanod életerejüket. Neveld az elveiket. A kórházban levők közül az ő számukra kell gondoskodni bőven a legjobb és legegészségesebb, erőt adó táplálékról. Az ápolók és kisegítők asztalát ne hússal, hanem jó gyümölccsel, gabonával és zöldséggel terítsd meg, ízesen, egészségesen elkészítve. Ez a hanyagságod munkásaid ereje és lelke rovására növelte jövedelmedet, ami nem-tetsző az Úrnak. A kisegítőknek föltálalt táplálék nem javasolja elveidet. Ha méltók rá, hogy családod tagjai legyenek, akkor méltók a legkitűnőbb és erőt adó étrendre, nehogy olyan magot hints el lelkükben, mely megfogan, és Isten gyalázatára terem gyümölcsöt. Holott eddig ezt művelted, s erre most szentelj figyelmet. Ne csak emlegesd, gyakorold is az egyenlőséget. {SpM 31.2}   

Isten, aki odaadta egyszülött Fiát a bukott emberiség megváltásáért, nem hagyja jóvá a kórházban az ápolók asztala igazgatását. Szűkös terítésed, az, hogy nem gondoskodsz friss, egészséges táplálékról, hogy nem veszed a fáradságot, hogy helyesen készíttesd el, hanem csak erről-arról gondoskodsz, valójában veszteség. A kezeléseket végzők és betegekre ügyelők fárasztó munkát végeznek, s több előjoggal kell rendelkezniük, mint eddig, ha meg akarod óvni szívüket a kísértéstől és romlottságtól. Te ezt elhanyagolod. Végezzed a tanítást sorról-sorra, elvről-elvre, hogy mindnyájan szolgák vagyunk. Minden itt végzett munka az örömüzenet szolgálata. {SpM 31.3}   

Isten szolgáit tisztelni, szeretni és ellátni kell. A betegekről gondoskodó szolgáknak életerőre van szükségük, hogy értelmesen és alaposan, szívükben jókedvvel végezzék feladataikat. Mindig érezzék, hogy nagyra becsülik munkájukat, s hogy nyájasnak, vidámnak, reményteljesnek, hittel teljesnek kell lenniük, s legyenek szavaik, melyet a szegény szenvedőkhöz intéznek. {SpM 31.4}   

Sok mindent kell helyesbíteni, jobbá és szebbé tenni, hogy Isten angyalai ne lássák az egyik kényeztetését, a másik lenézését. Noha a kimúlt állatok fogyasztása ártalmas a testnek, bár az állatok húsával élő ember növeli állati szenvedélyeit s csökkenti lelke fogékonyságát, hogy megértse az igazság erejét, életükbe való behozásának szükségét, bánjunk óvatosan a húsevés kérdésével. Mikor valaki a serkentő húsos étrendről a gyümölcs és zöldséges étrendre tér át, gyöngének, bágyadtnak érzi magát, amit sokan a húsos étrend szükségessége mellett hoznak föl. {SpM 31.5}   

Ne sürgessünk túl gyors átállást, különösen a folyton nehéz munkát végzőknél. Neveljük lelkiismeretüket, rázzuk föl akaraterejüket, így sokkal készségesebben és önként vállalják az átállást. {SpM 32.1}   

A sírjuk felé menetelő tüdőbetegek ne változtassanak jelentősen étrendjükön. Inkább gondoskodjunk számukra a lehető legegészségesebb húsról. {SpM 32.2}   

Akiknek életét daganatok teszik tönkre, azokat ne terheljük a kérdéssel, vajon elhagyják-e a húsételeket, vagy sem. Óvakodj merev szabályokat állítani ezen a téren. Az erőszak nem segíti az ügyet. Ellenkezőleg. Árt a hústalan étkezés elveinek. Tarts előadásokat, tanítsd az embereket, de senkit se erőltessél, mert a nyomás alatti javulás értéktelen; bizonyosan visszatérnek a húsevéshez. Világosítsd föl őket, hogy Istennek tetsző lenne, ha betegségmentesek lennének. A betegségek legtöbb okát étellel, húsfogyasztással visszünk a szervezetbe. Mikor eltávolítják a húst az asztalról, föladat vár rájuk - ízletes és étvágygerjesztő, gyümölcsből és gabonákból álló táplálékkal helyettesíteni a húst. A húst hamar elfelejtik, ha felébredt a lelkiismeret, és működésbe hozzák az akaraterőt. Ne erőltessük, hanem neveljük, tanítsuk az embereket, hogy a helyes nézőpontról szemléljék az ügyet. {SpM 32.3}   

A tanulók és orvosok, általuk pedig mások elé kell tárni, hogy az egész állatvilág többé-kevésbé kóros. Nem ritkaság, hanem mindennapi a betegség által átjárt hús. A kimúlt állatok húsának fogyasztása a betegség összes szakaszát beviszi a szervezetbe. A húsételekről a növényi ételekre való átállásnál jelentkezhető gyöngeség és bágyadtság hamar elmúlik, s az orvosok ne mondják egészséghez és jó erőnléthez szükségesnek a húsfogyasztást. Akik értelmesen elhagyják a hús fogyasztását, azoknak a változás megszokása után, egészséges inaik és izmaik lesznek. Többet máskor. {SpM 32.4}   

Ellen G. White {SpM 32}