× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Egészség-tanácsok És A Déli Mező

Ha a gyülekezeteinket képező háztartásokban úgy állnának a dolgok, mint kellene, kétszer annyi szolgálatot végezhetnénk az Úrnak. Abban a világosságban részesültem, hogy határozott üzenetet kell hordozni az egészségügy megújulása felől. A húsevők megerősítik alantas tulajdonságaikat, s elkészítik az utat a betegség rájuk telepedésére. A hetediknapi adventisták közt egyesek nem engedelmeskednek a nyert világosságnak. Táplálkozásuk részéve teszik a húsételeket. Betegség támadja meg őket. Helytelen eljárásuk miatt betegen és szenvedőn Isten szolgáinak imáit kérik. De miként fáradozna értük az Úr, mikor nem hajlandók akaratát cselekedni; mikor visszautasítják rendeléseit az egészség megújulása felől? {SpM 260.3}   

Harminc éve árad a fény Isten népére, mégis sokan tréfa tárgyává teszik a kérdést. Továbbra is élvezeti teát, kávét, borsot és húst fogyasztanak. Testük tele van betegséggel. Megkérdem, miként hozhatnánk az ilyet az Úr elé, hogy gyógyítsa meg?... {SpM 260.4}   

B. testvér, tartsd meg szívedet mindenkor az Úrban. Az Úr él és uralkodik. Ő a vezérünk. Ne tekints emberre. Ne higgy el minden kósza hírt. Légy, mint akinek van szeme, de nem lát, füle, de nem hall. Dávid mondja: "De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, alpi nem nyitja föl száját. Olyanná lettem, mint aki nem hall, és szájában nincsen ellentmondás." Isten őrállói maguk döntsenek a kérdésekben. Ne beszéljenek terveikről. Nyugtalanítani fogják őket, amint hordozzák az üzenetet, de az Úr segíteni fog nekik. {SpM 260.5}   

A Sátán azon mesterkedik, ami, ha az Úr közbe nem lép, lezárja délt az igazság előtt. A szakszervezetek lesznek az egyik eszköz, mely olyan nyomorúság idejét hozza, amilyen nem volt a világ kezdete óta.... {SpM 260.6}   

Nincs sok bizalmam, hogy sokat fáradozzunk azokért, akik már ismerik az igazságot. Semmi sem rázza úgy fel a délt, mint ha új helyeken kezdünk munkába. Hatoljunk be a városokba. De azokat próbálnunk fölemelni, akik ismerik az igazságot, mégsem a legjobbat teszik, nem emelkednek oda, ahol lenniük kellene, csaknem elveszett fáradozás, nagyon hátráltatja a terjeszkedő igyekezetet. A munkások hatoljanak be a tudatlanságban levő városokba. Képezzünk ki férfiakat és nőket, hogy iskolákat és kórházakat vezessenek a fehéreknek. Képezzünk színes munkásokat, hogy népükért fáradozzanak. {SpM 261.1}   

Isten nem várja el szolgáitól, hogy kicsinyes dolgokkal foglalkozzanak. Hirdessék az evangélium örömüzenetét! Látni fogják, hogy rövid igehirdetések a leghatékonyabbak. Ahol már elkezdtük a munkát, emeljük magasabbra és még magasabbra a lobogót. Krisztus közeli eljövetelének igazságát hirdetnünk kell. S az összes munkást, akár a szószékről beszélnek, akár bibliaórákat tartanak, tanítsuk meg a világos, kifejező beszédre. {SpM 261.2}