× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Utasítások Kórházainknak

{SpM 256}   

Hosszú tanfolyamokról

Kérdések merültek föl a kórházak igazgatásakor, hogy az orvosok és ápolók tanításánál milyen tervet kell követni. Megkérdeztek, vajon kevesen vagy sokan végezzék el az ötéves tanfolyamot. {SpM 256.5}   

Mindenkit hagyjunk teljesen szabadnak, hogy kövesse megvilágosult lelkiismerete szavát. Némelyek néhány havi tanulás után mennének, és Istennek tetsző egészségügyi lélekmentést végeznének. Egyesek azt gondolják, hogy nem kell öt évet tölteniük csupán egy valami tanulásával. {SpM 256.6}   

Gyakorlati oktatatást

Fordítsunk nagy gondot a fiatalok egészségügyi hittérítésre való képzésére, mert az értelmet az alakítja, amivel táplálkozik, és amit megjegyez. Túl sok befejezetlen munkát végeztek az adott tanításnál. A leghasznosabb tanulás a gyakorlati munkában található. {SpM 256.7}   

{SpM 257.1}   

Fordítsatok nagy gondot az intézmény légkörére. Az ápolókat érő ráhatások az örökkévalóságra fogják alakítani jellemüket.... {SpM 257.2}   

A makacs és tapasztalatlan fiataloknak olyan tanítókkal kell érintkezniük, akik igen a szívükön viselik az Úr családtagjainak tanítását és nevelését. Ne legyenek kedvenceik a hallgatók közt. Ne fordítsák a legtöbb figyelmet az eszes, gyorsfölfogású hallgatókra. {SpM 257.3}   

Ne bízzunk meg az első benyomásokban. A látszólag legkevesebbet ígérőknek van a legtöbb tapintatra és nyájas szóra szüksége, hogy a tanítókhoz láncolják szívüket. Isten angyalai eljönnek minden tanterembe, ha szívesen veszik jelenlétüket, segítenek a rend és fegyelem fönntartásánál. {SpM 257.4}   

Akik eleinte butának és lassúnak látszanak, végezetül ők érhetnek el nagyobb haladást, mint a természettől gyors eszűek. Ha alaposan és rendszeresen dolgoznak, sokat elérnek, amit mások nem szereznek meg. A türelem és kitartó szorgalom szokásait alakítók többet érnek el, mint a gyors, eleven, ragyogó értelmek, akik noha gyorsan megértenek valamit, ugyanolyan gyorsan el is felejtik. A türelmesek, bárha lassan tanulnak, elébb fognak állni, mint akik olyan gyorsak, hogy nem kell tanulniuk. {SpM 257.5}   

A kórházak legyenek vidéken

Sok utasításban részesültem a kórházak elhelyezkedése felől. Legyenek néhány mérföldre a városoktól, és földet is biztosítsatok melléjük. Termeljetek gyümölcsöt, zöldséget, s a lábadozókat bátorítsuk, hogy a szabad levegőn végezzenek munkát. Sok tüdőbeteg meggyógyulhatna, ha olyan éghajlat alatt élne, ahol az év legnagyobb részén szabad levegőn lehetnek. Sok, tüdőbajban elhunyt élhetett volna, ha több tiszta levegőt szívott volna. A friss, kerti levegő olyan gyógyító, mint a gyógyszer, és nincs ártalmas mellékhatása. {SpM 257.6}   

A fiatalnak és erősnek gyakran kellemesebb a város nyüzsgése, mint a csöndes vidék, a betegek viszont vidéki nyugalomra vágynak. {SpM 257.7}   

Amint az Úr elém tárta ezeket, s amint arra gondolok, hogy mily sokat veszítünk a négy fal közt éléssel, alig bírom elviselni a gondolatot, hogy a kórház olyan helyen legyen, ahol a betegeknek el kell szenvedni a hideg tél szigorát, ahol a téli hónapokban legtöbbször benn kell tartózkodni a központi fűtéses szobákban, ahol a levegő szennyezett. Télen mindenütt vannak hátrányos dolgok a betegekre nézve, de némely helyen kevesebb a hátrány, mint másült. Vannak helyek, ahol egész évben gyümölcstermő fákat tehet látni, s ahol alig kell fizetni a melegért. Az ilyen helyen alapított kórházban a lábadozók mind a négy évszakban a szabadban lehetnek. Ha tüzelni kell, lehetőleg nyitott tűzhelyen és fával tüzeljünk. {SpM 258.1}   

Orvosaink miért nem látják be, értik meg, hogy a betegeket városon kívül és távol jó kezelni? S nemcsak a betegeknek - az orvosaknak és ápolóknak is vidám, napos légkörre van szükségük. Nem csoda, hogy sötét környezetben a személyzet lehangolt és borús, azt a gondolatot keltve a hitetlenekben, hogy vallásuk teszi levertté őket? Legyen világosság, szeretet és vidám ének a ború helyett. Akkor mily változás köszöntene be!... {SpM 258.2}   

Egyszerű táplálkozást és gyógykezelést

Jobb lett volna, ha kezdettől fogva távol tartottuk volna kórházainktól a gyógyszereket, s a tiszta vízben, tiszta szabad levegőben, napfényben, és néhány egyszerű, mezőn növő gyógyfűben találták volna meg a gyógyulást. Ezek ugyanolyan hatékonyak, mint az emberi tudomány által kifőzött, titokzatos nevek alatt használt szerek; és nem hagynak káros mellékhatásokat a szervezetben. {SpM 258.3}   

Szenvedők ezrei nyerhetik vissza egészségüket, ha a gyógyszertárakra való támaszkodás helyett, elvetnek minden gyógyszert, s egyszerien élnének, kávé, tea, szeszes ital, erős fűszerek nélkül, melyek ingerlik és legyöngítik a gyomrot, képtelenül arra, hogy serkentés nélkül a legegyszerűbb ételt is megeméssze. Az Úr kész tiszta, fölismerhető sugarakban ragyogtatni világosságát minden gyöngélkedőre, erőtlenre. {SpM 258.4}   

Táplálékunk álljon zöldségből, gyümölcsből és gabonafélékből. Szemernyi hús se kerüljön a gyomorba. A húsfogyasztás természetellenes. Térjünk vissza Isten eredeti szándékára az ember teremtésével... {SpM 258.5}   

Áldás rejlik az idősek és fiatalok barátságában. A fiatalok napfényt hoznak az idősek szívébe és értelmébe. A deres fejűeknek szükségük van a fiatalok életerejére és nyüzsgésére. A fiatalnak pedig az idősebbek bölcsességére és érett tapasztalatára van szüksége. Elegyítenünk kell a kettőt. A bölcsesség és türelem nagy munkát végez el a gyöngéért és betegesért... {SpM 258.6}   

Az Úrnak vitája van a föld lakosaival. Az igazság és igaz élet hirdetése nincs többé a világ javára. Most kötik kévékbe őket, az elégetésre. Olyanok, mint a rőzse, készen a tűzbe dobásra. {SpM 258.7}   

Ellen G. White {SpM 259}