× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Fölhívás a szolgálatra

Isten munkásokat hív. Ügyünknek maguk erejéből lett emberekre van szüksége, akik alázatos kezdőként helyezik magukat az Úr kezébe, s bebizonyítják, hogy ők az Úr munkatársai. Ezekre van szükség, mint igehirdetőkre és tanítókra. Akik embernek bizonyultak talpukon, menjenek, s tegyék meg, amit tudnak, a Mester szolgálatában. Lépjenek munkába, s türelmes, lankadatlan erőfeszítéssel bizonyítsák rátermettségüket. Vízben tanulunk úszni, nem a szárazon. Töltsék be hűséggel a helyet, amelyre elhívattak, hogy nagyobb felelősségek viselésére váljanak alkalmassá. Isten megad minden lehetőséget, hogy tökéletesítsék magukat szolgálatában. {SpM 237.5}   

Aki magára ölti a nemes harc fegyverzetét, nagyobb és még nagyobb képességeket nyer, mikor erejét megfeszítve tökéletesíteni igyekszik magában Isten ismeretét - amikor együttmunkálkodik Istennek a testi, szellemi és lelki erők tökéletes fejlesztésére lefektetett tervévei. {SpM 238.1}   

Fiatal férfiak és nők! Hordjátok tele a tudás tárházát. Ne várjatok, míg emberi vizsga állapítja meg, vajon rátermettek vagytok-e, hanem menjetek a kutakra és az ösvényekre, s vágjátok fejszéteket Isten munkájába. Használjátok bölcsen tudásotokat. Gyakoroljátok hűen képességeteket, s bölcsen adjátok tovább az Istentől nyert fényt. Tudakozzátok meg, miként adhatjátok át másoknak a békét, világosságot, igazságot, s a menny sok más gazdag áldását. Szüntelen tökéletesedjetek. Törekedjetek magasabbra és még magasabbra. Az az érték most, ha az értelem és test erőit hasznossá tesszük, sohasem veszítve szem elől az örök valóságokat. Buzgón keressétek az Urat, hogy egyre finomuljatok, lelkileg kiműveltté váljatok. Akkor tietek lesz a legkitűnőbb oklevél, melyet ember elérhet - Isten jóváhagyása. {SpM 238.2}   

Akármilyen kicsiny, vagy bármilyen jelentős legyen is tehetséged, nem a tied - csupán intézője vagy. Képességeiddel Istennek vagy adós. Övé tested, értelmed minden ereje, s érte kell azokat fölhasználnod. Időddel, befolyásoddal, képességeiddel, rátermettségeddel az adományozónak kell elszámolnod. Az használja ajándékait leghelyesebben, aki komolyan igyekszik végrehajtani az Úr nagy tervét az emberek fölemelésére, és sosem feledi, hogy folyvást tanulnia, nemcsak tanítania kell. {SpM 238.3}   

Amikor ifjak állnak munkába, s számos akadály ellenére sikereket aratnak, ne javasoljuk, hogy másféle munkát vállaljanak, sem hogy elkezdett munkájukat más, idősebb, tapasztaltabb testvéreknek adják át. Mikor fiatal emberek nehézséggel küzdenek, hibákat követnek el; de ha kitartón előre törnek, vereségeiket győzelemre változtatják. {SpM 238.4}   

Munkatársaim, folytassátok fáradhatatlanul, amit elkezdtetek. Tartsatok ki, míg győzelmet győzelemre nem halmoztok. Neveljétek magatokat céltudatosan. Ne veszítsétek szem elől a legmagasabb mértéket, hogy egyre jelentősebb jótetteket érjetek el, s így Isten dicsőségét tükrözzétek. {SpM 238.5}   

Ellen G. White {SpM 238}