× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Az Úr Fái

{SpM 228}   

1902, június 28 {SpM 228}   

Kedves Kilgore és Jacobs testvér! {SpM 228}   

Az Úr sok mindenről világosságban részesített. Megmutatta, hogy magas helyen építsük kórházunkat, mivel a legjobb eredményeket kell elérnünk, és nagykiterjedésű földnek kell körben elterülnie, szép virágokkal és díszfákkal. {SpM 228.3}   

Bizonyos helyen előkészületeket tesznek, hogy tisztítsák a földet a kórház számára. Világosságban részesültünk, hogy egészség van a fenyő, a cédrus illatában. Több más fának is gyógyereje van. Ne vágjuk ki kíméletlenül a fákat. Jobb, ha az épületet helyezzük odébb, minthogy kiirtsuk az örökzöldeket. Tanítás rejlik számunkra e fákban. Isten igéje kijelenti: "Az igaz virágzik, mint a pálmafa; növekedik, mint a cédrus a Libanonon." "Én pedig, mint zöldellő olajfa az Úr házában; bízom Isten kegyelmében mindörökkön örökké." {SpM 228.4}   

A keresztényt a Libanon cédrusához hasonlítja. Azt olvastam, hogy ez a fa többet tesz annál, minthogy néhány rövid gyökeret a puha alomba ereszt. Erős gyökereket ereszt mélyen a földbe, hogy egyre erősebb támasza legyen. S a vihar vad süvöltésekor szilárdan áll, a gyökérszövevény megtartja. {SpM 229.1}   

Így a keresztény is mély gyökeret ereszt Krisztusba. Hisz a Megváltóban. Tudja, kinek hisz, meggyőződése, hogy Jézus az Isten Fia és a bűnösök megváltója. Kételyek nélkül befogadja az evangéliumi örömüzenet isteni hangját. A hit gyökerei mélyre hatolnak. A tényleg keresztények, akár a Libanon cédrusai, nem a puha, felületi talajon növekednek, hanem Istenben gyökereznek, beleékelődve a hegyi szirt hasadékaiba. {SpM 229.2}   

Tanulmányozzátok a fák e tanításait. Hosszan időzhetnék ezen, de most tovább kell haladnom. Kérlek, ne vágjátok ki a fenyőfákat. Áldás lesznek sokak számára. Hadd éljenek! {SpM 229.3}   

Azt akarom mondani, testvéreim, hogy imám és szeretetem kísér munkátokban. Ne feledjétek, hogy a fák az Úr kertjében állnak, s az isteni védelem körös-körül övez benneteket. Minél láthatóbb a válaszvonal Isten virágai és a Sátán tövisei közt, Isten annál jobban megdicsőül. {SpM 229.4}   

Kórházunk legyen körülvéve szép virágokkal, hogy növekedésük és szépségük kimutassa a pallérozottság előnyeit. A virágok azt tanítják, hogy előjogunk a javulás. Isten azt akarja, hogy jó illatot hozzunk életművünkbe. Az Úr növényei legyünk, őt szolgálva, amint ő akarja. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt jellemünk szépítéséért. {SpM 229.5}   

Az Úr képzett kertészekre bízta kertjét, akiknek feladata a szép növények gondozása. A gyönge palánták gyöngéd ápolást igényelnek. A haszontalan hajtásokat le kell metszeni. A megsértett helyet vigyázva be kell kötni, amint a gyöngéket is vigyázva ápolni kell. Kössük erős céltudatosságunkhoz az Úr kertjének gyöngélkedőit, támogatva őket. {SpM 229.6}   

A virágok és növények változatosságából fontos leckéket tanulhatunk. Ne legyen minden virág egyforma alakú és illatú. Némelyiknek gyógyító tulajdonsága van. Mások mindig illatosak. Vannak hitvalló keresztények, akik azt hiszik, hogy kötelességük minden keresztényt a maguk mására alakítani. Ez. nem isteni, hanem emberi elgondolás. Isten gyülekezetében minden változatos jellemnek van helye, mint virágfajtáknak a kertben. Isten lelki kertjében sokféle virág virít. {SpM 229.7}   

Kilgore testvér, mikor nehéz új épületeket találnod és építésüket tervezni, imádkozzál és hidd, hogy az Úr benyomást tesz értelmedre, és a testvérek értelmére, hogy hol legyen az épület. Az Úr kétségkívül összhangot hoz közétek, ha teljes szívből kéritek őt. Beszéljétek meg az ügyeket. Erre szükség van az olyan vállalkozásoknál, amellyel foglalkoztok. {SpM 230.1}   

Az igére való figyelem minden Isten szájából származó igével élésre vezet bennünket. Akkor Urunk minden parancsolatát tisztelni fogjuk. {SpM 230.2}   

Tedd meg idején, ami első figyelmedet követelve kezed ügyébe esik. Ne haladj el első kötelességed mellett, hogy a másodikat végezd. Az egy elvégzett kötelesség egyengeti az utat az Úr áldása előtt. S könnyebb a második kötelesség, ha az elsőt már elvégeztük. Lehull a teher lelkünkről. Szívünk Krisztus békéjével és örömével telik meg. {SpM 230.3}   

Willie White-hoz írt leveledben arról írsz, hogy eladod a nemrég megvett föld egy részét. Talpalatnyit se adj el belőle. {SpM 230.4}   

Légy bátor az Úrban. {SpM 230.5}   

Ellen G. White {SpM 230}