× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Húsos Étrend És Városi Életmód

Az igazság ismerői mikor fognak kiállni az ideiglenest és örökkévalóságot érintő helyes elvek mellett? Mikor válnak hűségessé az egészség megújulásának elveihez? Mikor tanulják meg, hogy veszélyes húsételekkel élni? Az Úr utasított, hogy megmondjam, hogy ha a húsfogyasztás valaha is biztonságos volt, most nem az. Beteg állatokat visznek a városokba, falvakba, s húsukat táplálékul árusítják. A szegény teremtmények közül sok rövid időn belül úgyis elpusztult volna, ha nem vágták volna le őket. Holttestüket mégis piacra viszik, az emberek bőségesen fogyasztanak e mérgező ételből. Ez az étrend megmérgezi a vért, s fölajzza az alantas szenvedélyeket. {SpM 211.1}   

Sok szülő úgy viselkedik, mintha elment volna az esze. Közönyösség, tompultság állapotában leledznek, megbénította őket a megromlott étvágy és a lealacsonyító szenvedély. Igazságot ismerő lelkészeink rázzák föl népünket bódult állapotából. Vezessék rá őket, hogy elvessenek mindent, ami csak húsételekre kelt étvágyat. Ha elhanyagolják a javulást, elveszítik a lélek erejét, s a bűnös kielégülés egyre jobban lealacsonyítja őket. Olyan szokások, melyek undorítják a mennyei mindenséget, szokások, melyek alacsonyabb szintre züllesztik az embert az állatoknál, ezeket gyakorolják sok családban. Aki csak ismeri az igazságot, mondja: "Tartózkodjatok, meneküljetek a test kívánságaitól, melyek a lélek ellen küzdenek." {SpM 211.2}   

Egyetlen lelkészünk se nyújtson gonosz példát. Ők is, családjuk is éljenek az egészségügyi megújulás világossága szerint. Igehirdetőink ne állatiasítsák el a maguk és gyermekeik természetét. A gyerekek, akiknek a kívánságait nem fékezték meg, nemcsak a mértéktelenség közönséges szokásai engedik meg maguknak, hanem szabadjára engedik alantasabb szenvedélyeiket, és semmibe veszik a tiszta erkölcsöt és erényt. Ezeket a Sátán rávezeti, hogy ne csupán a maguk testét rontsák meg, hanem gonosz dolgokat suttogjanak mások fülébe. Ha a szülőket megvakítja a bűn, gyakran nem ismerik föl ezeket a dolgokat. {SpM 211.3}   

{SpM 211.4}   

{SpM 211.5}