× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Segítség Berrien Springs Iskolának

{SpM 203}   

{SpM 203}   

A lelkészeknek és Berrien Springs iskola más barátainak. {SpM 203}   

Van idő, mikor az ügyek nem állnak olyan ragyogón és vidáman, mint szeretnénk, mert nehézségek állják el a gyors előremenetel útját. Mégis reméljük, testvéreim, hogy igen szíveteken fogjátok viselni a Bernen Springs iskolát és támogatni fogjátok azt a Példázatok árusításával és más módokon. Lássunk Krisztus példázatai árusításához a nagyobb városokban és kisebb telepeken. Testvérek, ébredjetek föl! Az Úr áldó keze népünkkel volt az iskola kitűnő helyének kiválasztásánál. Az Úr ezt az a helyet mutatta meg nekem, hogy oda kell építkeznünk. Távol van a városoktól, és bőven a művelhető föld, és a házakat sem kell majd szorosan egymás mellé építeni. Bőven a föld, ahol a tanulók megtanulhatják a föld művelését. "Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok." {SpM 203.5}   

Mindenki értse meg, hogy mikor a Példázatokat árusítja, fontos segítséget nyújt az iskolának. Az Úr segíteni fog mindenkinek, aki imádkozik és dolgozik, dolgozik és imádkozik. Azt a világosságot akartam népünk elé tárni, hogy rázzuk föl magukat az alvásból és viseljük szívükön a Berrien Springsnél építendő iskolát. Ne engedjétek közönyössé válni az épületek ügyét. Ezért kell erőteljesen terjeszteni a Példázatokat. Gyors cselekvésünk segítse az érdekelteket, hogy ide helyezzék a battle creek-i iskolát. {SpM 204.1}   

A földet megvettük, s most halogatás nélkül építenünk kell. Készítsük el a terveket, válasszuk ki az épületek helyét. A hű munkások tegyék meg a lehető legjobbat. A tanulók maguk is nyújtsanak komoly segítséget. A vezetők, tanítók és kisegítők ne essenek vissza régi szokásukba, hogy tekintélyükkel szembeszegüljenek az Úr terveivel, melyek a legjobbak a fiatalok testi, szellemi, erkölcsi neveléséhez. {SpM 204.2}   

Az Úr lépések megtevésére szólít. Mivel a tanítók valószínűleg sohasem lettek testi, kétkezi munkára nevelve, nem könnyű meggyőzni őket a fiatalok nevelésének legjobb módszerére, hogy sokoldalú legyen. Még akik a legjobban vonakodnak a helyes irányba vezetéstől, ha fiatal korukban sokoldalú testi, szellemi és erkölcsi nevelésbe részesültek volna, megmenekültek volna számos későbbi betegségtől, s agyuk, csontjuk és izmuk egészségesebb lenne, mert igénybevétel által az Úr egész gépezete erősebb lenne. A lehető legjobb tanítók tanítsák a lelki vonalakat, a földművelést, ácsmunkát és könyvnyomtatást. Az Úr azt akarja, hogy a szakmunkát vezessük be, és rátermett férfiak tanítsák. {SpM 204.3}   

Aki csak hozzálát a Példázatok terjesztéséhez, érezze testvérei segítségét és bátorítását. {SpM 204.4}   

Ellen G. White {SpM 204}