× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Főiskolás Tanítók

{SpM 196}   

1901, október 16. {SpM 196}   

Kedves Sutherland testvér! {SpM 196}   

Hálásak vagyunk Istennek, hogy visszaállítja Magan testvér egészségét. Tudom, hogy sokan imádkoznak érte... {SpM 196.6}   

Remélem, hogy az Úr tiszta világosságot ad Brunson vénnek kötelességének őrhelye felől. Az ember előjoga tudni, vajon a megfelelő helyen van-e, anélkül, hogy más valaki tetszése vagy döntése szerint választaná meg, hova szenteli erőit. {SpM 196.7}   

Mindezt gondosan mérlegelni kell. Brunson testvér tárja az ügyet az Úr elé, majd maga döntsön, hogy mit mond az Úr az ő szolgájának. Csak, mert lenne helye Berrien Springsben, ez még nem bizonyítja, hogy nem lenne rá nagyobb szükség másutt. {SpM 196.8}   

Az Úr úgy tárta elém az ügyet, hogy nem a legjobb megoldás az iskolának, hogy hosszú sor díjazott tanítója legyen. Úgy kell vezetni azt, mint a prófétaiskolákat. Legyen elég, de nem túl sok képzett tanítójuk. Egyetlen többlettanítóra nagyon nagy szükség lehet más helyen, ahol nagy előnnyel tudná fölhasználni tehetségét. {SpM 197.1}   

Nem bölcs vezetés testvéreink részéről Berrien Springsnél, hogy más, ugyanolyan fontos helyre nyújtsák ki kezüket, s elvonjanak embereket a munkától, ahol nagy szükség van tehetségükre. Ajánljunk föl komoly imát Istennek, hogy a megfelelő ember kerüljön a megfelelő helyre. Hadd legyen meg az Úr akarata. Az ember javasolhat, de az Úr hozza meg a döntést... {SpM 197.2}   

A tanító érezze, hogy teljesen Krisztusra kell támaszkodnia. A bibliatanulmányokat a megszerezhető legjobb tanító vezesse. {SpM 197.3}   

Vannak, akik noha maguk is még tanulók, mégis alkalmasak, hogy részt vegyenek a tanításban. Ha a tanítók igénybe veszik az ilyen segítséget, sok gondot és munkást megtakarítanak. Vannak tanulók, akiket meg lehet kérni, hogy idejük egy részén tanítsanak. A tanulók ne legyenek olyanok, mint akiket Isten szava említ, hogy örökké tanulnak, mégsem jutnak el az igazság ismeretére. Hiszen azért részesülnek, hogy továbbadjanak. {SpM 197.4}   

A tanuló ne gondolja, hogy mivel megkérték, hogy olvasást, írást vagy más tárgyat tanítson, megfosztják őt a tanulásra szánt idejétől. Ne érezze, hogy időt veszít, mert nem veszít vele. Ha továbbadja, amiben részesült, ez előkészíti őt továbbiak befogadására. Amint a lehető legjobbat próbálja végezni, ne feledje, hogy az üdvösség örököseinek szolgálatára küldött angyalok megértik a helyzetet, vezetni fogják értelmét, életre keltik szellemi képességét s olyan gondolatokat sugallnak, melyek fényt vetnek a szóban forgó tárgyra, világossá, érthetővé téve azt. {SpM 197.5}   

Az istenfélő fiatal tanító tanításban részesül, miközben tanít. S amint a valóban értékes gondolatok eszébe villannak, adjon hálát Istennek, magasztalva a minden áldás forrását, minden igaz és nemes gondolat forrásának ismerve föl és el őt... {SpM 197.6}   

Van túl erősen emberekre, s csak kevéssé Istenre támaszkodás. Iskoláink vezetői állítsák tevékeny szolgálatba a tanulók összes képességét, amellyel az iskola segítve lehet. Mikor ezt kellő módon végzik, észreveszik, hogy a tanulók nem vágynak labdarúgásra, teniszezésre és más szórakozásra. Tanítsuk meg a tanulókat, miként tegyék magukat a lehető leghasznosabbá, bárhová legyenek is helyezve. Tanuljanak meg a kézre eső munkához idomulni. Krisztus mondta: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól." {SpM 197.7}   

Tudod, hogy régen szívemen viselem a Bernen Springs iskolát. Az Úr iskolája ez, s most elküldöm neked megfontolásra az ő elgondolásait. Segítsen, erősítsen és áldjon meg téged az Úr. Tekints föl és élj. Az Úr utat készít előtted. Csak higgy. Isten a segítőnk és védelmünk. Cselekedjünk a Szentírás szerint. Az Úr int: "Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben." Ismét ezt olvassuk: "Legyetek józanok, vigyázzatok és imádkozzatok." Tekintsük előjognak az imát, keressünk bölcsességet Istentől, tőle várva bátorítást és lelki erőt. Ha az Úr engedne, hogy ismerjük a minket körülvevő veszélyek felét, akkor többet imádkoznánk {SpM 198.1}   

Ellen G. White {SpM 198}