× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Iskoláink Támogatása

1900. január 22. {SpM 161}   

Egy óra óta nem bírok aludni. Nyugtalanít a battle creek-i főiskolát terhelő adósság. Most megkérdem az Advent szemle és szombat hírnököt, hogy mit akar tenni a helyzet enyhítésére. {SpM 161.1}   

Éjjel mintha néhány embert láttam volna, az Advent szemle és szombat hírnök számadásait nézegetve. Ezekben voltak följegyezve az iskolának kölcsönzött összegek kamatjai. {SpM 161.2}   

Az Isten által nyújtott világosság ellenére tízezer dollárt kértek s kétszer annyit költöttek el az iskola újabb épületére. A Szemle és hírnök vezetőinek sok köze volt ehhez. Ezt számításba kell venni. A Szemle és hírnöktől ne várják el a főiskola adósságainak kifizetését, mert fölhívások hangozhatnának el, hogy más iskolákat is hasonlóképp segítsenek. Ne kérjetek kamatra kamatot. Az iskolának kölcsönzött összeg kamatát a legalacsonyabbra kell szabni. A kölcsönzők ne kérjenek több kamatot, mint amennyit ők fizetnek. Egyik intézmény viseltessék a leggyöngédebben a másik iránt. Az egyik tevékenysége ugyanúgy az Úr munkája, mint a másikban végzett. {SpM 161.3}   

Eljött az idő, mikor az Úr azt kívánja, hogy népe minden erejével igyekezzék enyhíteni iskoláink helyzetét. Én is segíteni kívánok ez ügyben, ezért a Példázatok jövedelmét ajánlottam föl. Nagyon szeretném, ha a Világtanács nagylelkűen viselkedne a könyvet illetően, melyet az iskolák segélyezésére adunk ki. Olyan idő ez, mikor a Világtanácsnak jobb megvilágításban kellene állnia a nép előtt, mint eddig. Fölhívjuk népünket, hogy ők is a lehető legnagyobb segítséget nyújtsák. Kérjük népünket, hogy végezzenek Istennek tetsző munkát e könyv megvásárlásával. Segítsenek minden lehetséges módon e könyv terjesztésében. Kérjük, hogy az egész országban gondoskodjatok könyvárusokról. Kérjük lelkészeinket, hogy a gyülekezetekben bátorítsák a tagokat, hogy menjenek könyvterjesztőként, határozott lépéseket téve a maguk megtagadására. Engedjék át jövedelmük egy részét az iskolák segélyezésére, hogy megszabaduljanak adósságaiktól. Ennyit megtehetnek a Mesterért. {SpM 161.4}   

Általános megmozdulásra van szükség, de ennek egyéni megmozdulással kell kezdődni. A családok tagonként minden gyülekezetben tegyenek határozott erőfeszítéseket az önmegtagadásra. Működjenek együtt teljes szívvel mindenfelé. Haladjunk előre készségesen és értelmesen, hogy megtegyük, amit tudunk az adósságok alatt görnyedő iskolákért. A gyülekezetek tisztviselői tudják meg, kik részesültek segélyben iskolásként. A gyülekezet adja vissza a tandíjat. Az eredményes könyvterjesztők siessenek az Úr segítségére. Munkálkodjanak a könyvekkel hittel, az Úr nevében. {SpM 161.5}   

Ez a javasolt mozgalom megbékélést fog eredményezni. Egyesíteni fogja a gyülekezeteket. Ha mindenki segít iskoláink adósságainak kifizetésénél, a battle creek-i kiadó meg lesz erősítve, hogy megtegye részét. Ezért a battle creek-i iskola érdeke, hogy teljes szerepet játszanak, hogy visszatérítsék az oly hosszú időn át a kiadóban lekötött pénzt. {SpM 162.1}   

Az iskolát segítenünk kell. Emeljünk valamennyien együtt, segítsünk a lehető legtöbbet. Akik máris hozzáfogtak ehhez, gazdag áldásban fognak részesülni. Senki se csüggessze az igehirdetőket, mintha ez nem helyes igyekezet lenne. Ha kellő módon, vidáman és reményteljesen végzik, nagy áldásnak találják. Az Úr senkit sem kényszerít munkálkodásra, de akik határozottan az ő oldalára állnak, azoknak készséges szívvel ad. Megáldja azt, aki átveszi az ő lelkületét. Iskolánk adósságmentesítés-mozgalmát eredményessé teszi, ha készségesen végzik, mintegy az Úrnak. Csakis ezúton lesz eltávolítva az iskoláinkon nyugvó gyalázat. Ha valamennyien kéz a kézben fogjuk ezt a munkát, az önfeláldozás szellemében, Krisztusért és az igazságért, nemsokára országunk széltében hosszában a szabadulás örömünnepét zenghetjük... {SpM 162.2}   

E. G. White {SpM 162}