1903. szeptember 8

Felülről származó erő

EGW {SW September 8, 1903}   

Ahogyan a vég közeledik, Isten művének növekednie kell erőben, tisztaságban és szentségben. A munkásoknak meg kell telniük Isten és egymás iránti szeretettel. Ápolniuk kell magukban a legszigorúbb feddhetetlenség alapelvét. Amikor megtalálják az igazi alaphangot, akkor Isten kinyilatkoztatja önmagát mint a kegyelem és a szeretet Istene. Angyalok szállnak fel és le a fénylő létrán, hogy együttműködjenek az emberi munkásokkal. {SW September 8, 1903, par. 1}   

A győzedelmes egyház – a mennyei egyház – tagjai számára lehetőség nyílik arra, hogy közel húzódjanak a küzdő egyház tagjaihoz, hogy segítsék őket a szükségben. Mindig emlékezzünk arra, hogy Isten munkatársai vagyunk. Ebben a mennyei egységben előre fogjuk vinni a művet teljességben, énekléssel és örömmel. Minden lélekben a szent buzgalom tüze fog fellángolni. Embercsoportok egymás után hagyják el az ellenség sötét zászlaját, és eljönnek, hogy az Úr segítségére legyenek, az Úr segítségére a hatalmasok ellen (vö. Bír 5,23). {SW September 8, 1903, par. 2}   

Isten munkásainak sokkal mélyebb tapasztalatot kell szerezniük. Ha mindent Neki rendelnek alá, akkor Ő hatalmasan fog munkálkodni értük. Olyan erődökön tűzik majd ki az igazság zászlaját, melyeket addig Sátán uralt, és győzelmi kiáltással foglalják el azokat. Bár csatában szerzett sebeket viselnek, azt a vigasztaló üzenetet kapják, hogy az Úr félelmetes dolgokra tanítja őket igazságban (vö. Zsolt 65,6). Vezeti őket győztesen, hogy győzzenek (vö. Jel 6,2). {SW September 8, 1903, par. 3}   

Amikor Isten szolgái odaszentelt lelkesedéssel együttműködnek az isteni eszközökkel, akkor a dolgok állása megváltozik a világban, és a föld hamarosan örömmel üdvözölheti Királyát. Akkor “az értelmesek fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.” (Dán 12,3) {SW September 8, 1903, par. 4}   

E. G. White {SW September 8, 1903}