21. fejezet Az élettan tudományának elsajátítása

„Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél” (Zsolt 139:14). {Ed 195}   

Mivel elménk és lelkünk egyaránt testünkön keresztül tudja kifejezni magát, úgy a mentális, mint lelki erőnk a fizikai erőnktől és aktivitásunktól függ. Tehát, ami elősegíti a fizikai egészséget, az segít abban is, hogy értelmünk szilárd, jellemünk pedig kiegyensúlyozott legyen. Fizikai egészség nélkül nehezen tudjuk világosan megérteni, illetve hatékonyan teljesíteni önmagunk, embertársaink, illetve Isten felé a kötelezettségeinket. Testi egészségünket tehát ugyanolyan kötelesek vagyunk óvni, mint jellemünket. A tanítás alapja az élettan és a higiénia ismerete kell, hogy legyen. {Ed 195.1}   

Az emberi test működése ma már széles körben ismert, mégis ijesztően közönyösek vagyunk az egészség megőrzésének elveit illetően. Még azok közül is csak kevesen élnek azok szerint, akik egyébként jól ismerik az elveket. Hajlamaikat vagy pillanatnyi érzéseiket követik olyannyira vakon, mintha az életet a merő véletlen irányítaná, nem pedig nagyon is határozott és változhatatlan törvények. {Ed 195.2}   

A fiatalok a maguk friss, életerős lendületével alig ébrednek rá arra, mennyire értékes kirobbanó energiájuk. Éppen ezért könnyelműen tékozolják, holott drágább kincs az még az aranynál is, és sokkal fontosabb, mint a rang vagy a gazdagság elérése. Milyen meggondolatlanul pazarolják! Mennyi felnőtt férfi áldozza fel egészségét a vagyonért és a hatalomért folytatott harcban, csak hogy tehetetlenül essen össze, amikor már majdnem elérte az áhított célt, miközben valaki más kaparintja meg a vágyott díjat, aki nagyobb fizikai kitartással rendelkezett. Szörnyű állapotuk miatt – ami az egészség törvényei áthágásának a következménye – milyen sokan folyamodtak go nosz praktikákhoz, amivel végeredményben feláldozták minden reményüket e világon és az eljövendőben egyaránt! {Ed 195.3}   

Az élettani folyamatok tanulmányozásával a tanulókat rá kell vezetnünk arra, mennyire fontos az életerő, hogyan őrizhetik azt meg, miként fejleszthetik, hogy a lehető leg inkább segítse őket az élet nagy harcában. {Ed 196.1}   

A gyerekeket korán meg kell tanítani egyszerű leckék által az élettan és a higiénia alapelveire. Ezt a munkát már az édesanya kezdje el otthon, és az iskolában is kitartóan folytatni kell. Ahogy a tanulók egyre idősebbek lesznek, egészen addig kell őket tanítani ezen a vonalon, amíg képesek lesznek rendben tartani a házat, amiben élnek. Meg kell érteniük, mennyire fontos védekezni a betegségek ellen azáltal, hogy testük minden szervére vigyáznak, továbbá arra is meg kell tanítanunk őket, hogy hogyan kezeljék a közönséges betegségeket és hogyan nyújtsanak elsősegélyt vészhelyzetek esetén. Minden iskolában legyen a tanterv része az élettan és a higiénia, és amennyire csak lehetséges, legyenek szemléltetőeszközök, amelyekkel bemutathatjuk a test felépítését, működését és annak gondozását. {Ed 196.2}   

Vannak azonban témák, amelyeket nem túl gyakran foglalnak bele az élettan tantervébe, holott meg kellene fontolni azokat, hiszen sokkal nagyobb jelentőségűek a tanulók életére nézve, mint az a sok általános megállapítás, amit tanítanak e cím alatt. Ezen a vonalon minden tanítás alapjaként azt kellene megtanítani a fiataloknak, hogy a természet törvényei valójában Isten törvényei és ugyanolyan isteni eredetűek, mint a Tízparancsolat szabályai. A testünk működését szabályozó elveket Isten beleírta minden idegsejtünkbe, izmunkba és rostunkba. E törvények ellen minden gondatlan vagy szándékos vétek valójában a Teremtőnk elleni bűn. {Ed 196.3}   

Mennyire szükséges tehát, hogy ezekkel a törvényekkel kapcsolatosan alapos ismereteket adjunk át! A higiénia szabályai a táplálkozásban, a testmozgásban, a gyermekgondozásban, a betegek ápolásában és számos egyéb területen sokkal nagyobb figyelmet kellene, hogy kapjanak, mint amennyit általában kapnak. {Ed 197.1}   

A léleknek a testre gyakorolt hatása és a testnek a lélekre gyakorolt hatása igen fontos, amit hangsúlyozni kell. Az agyban zajló elektromos folyamatok, amelyek az agyunk edzésével erősödnek, életerővel töltik el egész testünket, ezért felbecsülhetetlen értékük van a betegségekkel szembeni védekezésben. Ezt világossá kell tenni. Az akaraterő és az önuralom fontosságát az egészség megőrzésében és helyreállításában, a harag, az elégedetlenség, az önzés vagy a tisztátalanság csüggesztő, sőt, romboló hatását, valamint a vidámság, az önzetlenség, a hálás lelkület csodálatos, életadó erejét szintén egyértelműen tanítani kell. {Ed 197.2}   

Van egy pszichológiai igazság a Szentírásban, amit különösen meg kell fontolnunk: „A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat” (Péld 17:22). {Ed 197.3}   

„…az én parancsolatimat megőrizze a te elméd” – mondja Isten. „Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven.” „Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.” „…a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek” (Péld 3:1-2; 4:22; 16:24 – új prot. ford.). {Ed 197.4}   

A fiataloknak meg kell érteniük a következő bibliai kijelentés mélységes igazságát: Istennél „van az életnek forrása” (Zsolt 36:9). Nem csak Szerzője mindennek, de Ő az élete minden élőnek! Az Ő életét kapjuk a napfényben, a tiszta, friss levegőben, az ételben, ami építi testünket és fenntartja erőnket. Az Ő élete által létezünk mi magunk is, óráról órára, percről percre. Mindaz, amit nem szennyez be a bűn, az életet, az egészséget és az örömöt hirdeti. {Ed 197.5}   

Ő „szépen megalkotott mindent a maga idejében” (Préd 3:11), és a valódi szépséget nem úgy biztosíthatjuk, hogy elrontjuk Isten művét, hanem úgy, hogy összhangba kerülünk a mindenség Terem tőjének törvényeivel, aki örömét leli művének szépségében és tökéletességében. {Ed 198.1}   

Miközben a test működését tanulmányozzuk, figyelmet kell fordítanunk arra, milyen csodálatosan alkalmazkodik rendeltetési céljához, s milyen nagyszerű összhangban, egymással szoros kapcsolatban működnek a különböző szervek. Így a tanuló érdeklődése felébred, rávezethetjük arra, milyen fontos a testkultúra, és biztosíthatjuk a megfelelő fejlődését és a helyes szokások kialakítását. {Ed 198.2}   

A legfontosabb dolog, amit el kell érni, a helyes testtartás úgy ülő, mint álló helyzetben. Isten egyenes gerinccel terem tette az embert, és az a vágya, hogy ennek ne csak fizikai, de értelmi és lelki haszna is legyen: kedves, nemes, rendezett megjelenés, bátorság és önbizalom, amit az egyenes testtartás egyértelműen sugároz. A tanító saját példájával és elveivel is mutassa be ezt! Ragaszkodjon ahhoz, hogy példáját kövessék a tanulók. {Ed 198.3}   

A helyes testtartás után a következő fontos dolog a légzés és a tiszta beszéd. Az a személy, aki egyenesen ül és áll, sokkal valószínűbb, hogy helyesen fog lélegezni. A tanító értesse meg a tanulókkal a mély lélegzés fontosságát! Magyarázza el, hogy a légzőszervek helyes működése miként erősíti az egész szervezetet, élénkíti az étvágyat, segíti elő az emésztést és a pihentető, nyugodt alvást; felfrissítve ezáltal nem csak a testet, de nyugtatva és csöndesítve az elmét is. Miközben elméletben tanítjuk a helyes légzést, ragaszkodjunk a gyakorlati megvalósításhoz is! Mutassunk be gyakorlatokat és figyeljük, elsajátítják-e a helyes szokást a tanulók! {Ed 198.4}   

A hangképzésnek is fontos szerepe van a testkultúrában, hiszen az is tágítja, erősíti a tüdőt, így segít távol tartani a betegségeket. Ahhoz, hogy helyesen tudjunk olvasni és beszélni, figyeljünk arra, hogy légzés közben a hasi izmok működésben legyenek, és a légzőszerveket ne akadályozza vagy szorítsa semmi. Inkább a hasi izmokat dolgoztassuk meg, ne a torkunkat! Ezáltal elkerülhetjük a súlyos kimerültséget és a torok, a gége, valamint a tüdő komolyabb megbetegedéseit. Alapos figyelmet fordítsunk arra, hogy érthetően, folyékonyan, jól artikulálva beszéljünk és ne hadarjunk! Ha a tanulók elsajátítják ezt, az nem csak egészségüket javítja, de modoruk is kellemesebb, tanulásuk pedig hatékonyabb lesz. {Ed 199.1}   

Amikor ezeket a dolgokat tanítjuk, nagyszerű alkalmunk adódik arra, hogy elmondjuk nekik, mennyire ostoba és káros a szoros fűző és ruházat viselése, ami akadályozza a légzést. Szin te végtelen azoknak a betegségeknek a sora, amelyeket az egészségtelen divat okoz, és erről is gondos tanítást kell adnunk. Igyekezzünk megértetni a tanulókkal, mennyire káros az olyan ruházat, ami szorítja a derekat vagy a test bármely részét. A ruhát úgy kell elrendezni, hogy az akadálytalan légzés biztosított legyen, és a karokat szabadon fel lehessen emelni a fej fölé. A tüdő összeszorítása nem csak annak fejlődését akadályozza, de gátolja az emésztést és a keringést is, így gyengíti az egész szervezetet. Az ilyen szokások csökkentik a tanulók fizikai és mentális erejét, hátráltatják előrehaladásukat és gyakran akadályozzák az eredményességet. {Ed 199.2}   

A higiénia tanítása során a komolyan törekvő tanító minden alkalmat használjon ki és mutassa be, mennyire fontos a tökéletes tisztaság mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve. Ki kell hangsúlyozni, milyen lényeges az egészség és a szellemi frissesség szempontjából a naponkénti fürdés. Külön figyelmet kell fordítani a szellőztetésre, arra, hogy sok napfény jusson be a lakásba, valamint arra, hogy a hálószobák és a konyha makulátlanul tiszták legyenek. Tanítsuk meg a diákoknak, hogy az egészséges hálószoba, a tisztán tartott konyha és az ízlésesen tálalt, egészséges ételekkel megrakott asztal inkább hozzájárul a család és minden igényes, de józan gondolkodású vendég boldogságához, mint a nappali sok drága bútora. „Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet” (Lk 12:23) – mondta Jézus, az isteni Tanító két évezreddel ezelőtt, és erre a tanításra ma is éppen akkora szükségünk van, mint az egykori hallgatóknak volt. {Ed 200.1}   

Amikor élettant tanítunk, azt is tudnia kell a diákoknak, hogy ennek a tantárgynak nem az a célja, hogy tényeket és elveket közöljön. Ennek önmagában kevés haszna volna. Meg kell érteniük, mennyire fontos például a szellőztetés, hogy a szobát elárassza a friss levegő, ám ha nem lélegeznek helyesen, akkor szenvedni fognak a tökéletlen légzés következményeitől. Ugyanígy meg kell értetni velük a tisztaság fontosságát, és biztosítani kell ehhez minden szükséges eszközt, de ha nem veszik használatba, akkor ez mind hiábavaló. Ezen elvek tanításának elengedhetetlen feltétele, hogy miután megértették azok fontosságát, következetesen át is vigyék a gyakorlatba. {Ed 200.2}   

Isten Igéje nagyon szép és szemléletes képpel érzékelteti azt, milyen nagyra értékeli Teremtőnk fizikai testünket, ugyan akkor azt is, hogy a mi felelősségünk a lehető legjobb állapotban megőrizni azt. „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” „Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti” (1Kor 6:19; 3:17). {Ed 200.3}   

Hangsúlyozzuk ki a tanulóknak azt a gondolatot, hogy a testük egy templom, ahol Isten szeretne lakni, ezért tartsák tisztán, legyen az emelkedett és nemes gondolatoknak a lak helye. Miközben az élettant tanulják, látni fogják, hogy valóban csodálatosan teremtette meg őket Isten (Zsolt 139:14), és szívük tisztelettel telik meg iránta. Ahelyett, hogy megrongálnák Isten keze művét, inkább arra fognak vágyni, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek azért, hogy betöltsék a Teremtő dicsőséges tervét. Az egészség törvényeinek megtartását nem áldozatnak vagy önmegtagadásnak fogják tartani, hanem felbecsülhetetlen kiváltságnak és áldásnak, aminek Isten valójában szánta. {Ed 201.1}