Bábel tornya

1 Mózes 11:1-9. {SR 72}   

Néhányan Noé utódai közül nemsokára megtagadták hitüket. Egy részük követte Noé példáját és engedelmeskedett Isten parancsolatainak, mások hitetlenek és lázadók voltak és ezek nem hittek a vízözönben. Némelyek kétségbe vonták Isten létezését és saját elgondolásuk szerint a vízözönt természetes okokra vezették vissza. Mások hitték Isten létezését, hogy megsemmisítette vízözönnel az özönvíz előtti világot, azért érzéseik Kainhoz hasonlóan fellázadtak Isten ellen, mivel eltörölte az embereket a földről és megátkozta a földet vízözön által. {SR 72.1}   

Isten ellenségei naponta úgy érezték, hogy megdorgálja őket azoknak igaz beszéde és istenfélő élete, akik szerették Istent, engedelmeskedtek neki és felmagasztalták Őt. A hitetlenek tanácskoztak egymás között és megegyeztek, hogy elkülönülnek a hűségesektől, akiknek igaz élete állandó korlát volt gonosz életmódjuk előtt. Egy bizonyos távolságra elköltöztek tőlük, elkülönítettek egy nagy helyet, ahol lakjanak. Építettek egy várost, azután kigondoltak egy tervet, hogy egy magas tornyot építenek, amely a felhőkig ér, hogy együtt lakhassanak a városban, és többé ne szóródjanak szét. {SR 72.2}   

Úgy okoskodtak, hogy biztosítják magukat egy másik vízözön esetére, mert tornyukat sokkal magasabbra akarták építeni, mint amennyire a vizek értek a vízözön idején. Úgy gondolták, hogy az egész világ tiszteli majd őket mint isteneket, és uralkodnak az emberek felett. Úgy számították, hogy ez a torony majd felmagasztalja építőit. A földön élők figyelmét el akarták terelni Istenről, hogy egyesüljenek velük bálványimádásukban. Mielőtt az építés munkáját befejezték, az emberek a toronyban laktak. A helyiségeket fényűzően bebútorozták, felékesítették és bálványaiknak szentelték. Azok, akik nem hittek Istenben, azt képzelték, hogy ha tornyuk a felhőkig ér, fel tudják fedezni a vízözön okát. {SR 72.3}   

Felemelkedtek Isten ellen, aki azonban nem engedte meg nekik, hogy munkájukat befejezzék. Tornyukat már nagyon magasra építették, amikor az Úr két angyalt küldött, hogy megzavarja őket munkájukban. Embereket jelöltek ki arra a célra, hogy üzenetet vegyenek át a torony tetején dolgozó munkásoktól, akik anyagok kértek munkájukhoz. Az üzenetet az első közvetítette a másodiknak, ez a harmadiknak, míg végül az üzenet a földre ért. Amíg azonban az üzenet eljutott rendeltetési helyére, az angyalok megzavarták nyelvüket úgy, hogy amikor az üzenet a földön dolgozó munkásokhoz eljutott, olyan anyagot kértek, amire nem volt szükségük. Mire a munka folyamán a torony tetején dolgozó munkások megkapták az anyagok, nem az volt, amit kértek. Csalódva és feldühödve korholták azokat, akik szerintük hibásak voltak. Ezután nem tudtak összhangban dolgozni. {SR 73.1}   

Megharagudtak egymásra, és mivel nem tudták megmagyarázni a köztük uralkodó értelmetlenséget és az idegen szavakat, abbahagyták munkájukat, és egymástól elkülönülve elszéledtek a földön. Eddig az emberek egy nyelven beszéltek. Az égből lecsapó villámok – mint Isten haragjának jelei – letörték tornyuk tetejét, és ledöntötték a földre. Így akarta Isten megmutatni az embereknek, hogy Ő a legfelsőbb. {SR 73.2}