Egy biztos alap

Láttam egy jól őrzött, szilárd csoportot állni, amely nem támogatta azokat, akik nyugtalanították a közösség megalapozott hitét. Isten tetszéssel tekintett le rájuk. Három lépcsőzetet, fokozatot láttam: az első, a második és a harmadik angyal üzenetét. Kísérő angyalom így szólt: „Jaj annak, aki elmozdít egy téglát vagy eltávolít egy szeget ebből az üzenetből. Az üzenetek helyes megértése életfontosságú. A lelkek sorsa függ elfogadásuk módjától.” {SR 385.1}   

Keresztülvittek ezeken az üzeneteken, és láttam, hogy Isten népe milyen drágán vásárolta meg tapasztalatait. Sok szenvedés és kemény küzdelem árán szerezték meg. Isten lépésről lépésre vezette őket, míg végül egy szilárd, mozdíthatatlan alapra helyezte őket. Láttam, hogy bizonyos személyek közeledtek az alaphoz, és megvizsgálták azt. Némelyek azonnal örömmel felléptek rá, mások hibát találtak benne. Javításokat akartak végezni rajta, hogy az alap tökéletesebb legyen, és az emberek sokkal boldogabbak legyenek. {SR 385.2}   

Némelyek leléptek az emelvényről, megvizsgálták azt, és kijelentették, hogy rosszul rakták le. Én azonban láttam, hogy majdnem mindenki szilárdan állt az emelvényen, és buzdítottam azokat, akik leléptek róla, hogy ne panaszkodjanak, mert Isten volt annak építőmestere, azért ők Isten ellen harcoltak. Ekkor elsorolták Isten csodálatos munkáját, amely e szilárd alapra vezette őket, és együtt emelték fel szemeiket az égre, és hangos szóval dicsőítették Istent. Ez befolyásolt egyeseket azok közül, akik elhagyták az emelvényt, és alázatos tekintettel újra felléptek rá. {SR 385.3}   

A zsidók tapasztalata megismétlődik

Visszavezettek Krisztus első eljövetele hirdetésének idejére. Keresztelő János Illés lelkének erejével jött el, hogy elkészítse az utat Jézus számára. Azok, akik elvetették János bizonyságtételét, nem nyertek áldást Jézus tanításaiból sem. Az üzenettel szemben tanúsított ellenállásuk, amely előre kijelentette az Úr eljövetelét, olyan állapotba helyezte őket, amelyben nem tudták elfogadni a legerőteljelentette az Úr eljövetelét, olyan állapotba helyezte őket, amelyben nem tudták elfogadni a legerőteljesebb bizonyítékokat sem, hogy Ő a Messiás. Sátán rábírta azokat, akik elvetették Keresztelő János üzenetét, hogy még tovább menjenek, elvessék és megfeszítsék Krisztust is. Ezt cselekedve, olyan helyzetbe kerültek, hogy nem tudták elfogadni pünkösd napjának áldását sem, amely megmutatta volna a mennyei szentélybe vezető utat. {SR 386.1}   

A templom kárpitjának kettéhasadása azt mutatta, hogy a zsidó áldozatokat és rendeléseket Isten többé nem fogadja el. Jézus által bemutatott nagy áldozatot elfogadta az Atya és a Szentlélek, aki leszállt pünkösd napján, a tanítványok gondolatait a földi szentélyről a mennyei szentélyre terelte, ahová Jézus a saját vérével ment be, hogy kiterjessze tanítványaira engesztelő szolgálatának áldásait. A zsidók azonban teljes sötétségben maradtak. Elvesztették mindazt a világosságot, amellyel bírhattak volna a megváltás terve felől, és még mindig hiábavaló szertartásaikban és áldozataikban bíztak. A mennyei szenthely a földi szenthely helyébe lépett, de ők nem ismerték fel a változást, azért nem nyerhettek áldást Jézusnak a mennyei szentélyben végzett közbenjáró szolgálatából. {SR 386.2}   

Sokan borzadva tekintettek a zsidók eljárására, hogy elvetették és keresztre feszítették Krisztust, és amikor olvassák szégyenteljes bántalmazásának történetét, azt gondolják, hogy szeretik Jézust, és Péterhez hasonlóan ők nem tagadták volna meg, és nem feszítették volna keresztre mint a zsidók tették. Isten azonban olvas mindenki szívében, megvizsgálja azt a szeretetet, amelyet állítólag éreznek. {SR 387.1}   

Az egész menny mély érdeklődéssel figyelte az első angyali üzenet elfogadását. Sokan azonban, akik azt állították, hogy szeretik Jézust, és akik könnyek között olvasták a kereszt történetét, kinevették eljövetelének örömhírét. Ahelyett, hogy örömmel fogadták volna az üzenetet, ámításnak nyilváníték eljövetelének örömhírét. Ahelyett, hogy örömmel fogadták volna az üzenetet, ámításnak nyilvánították. Gyűlölték azokat, akik kívánták eljövetelét, és kizárták őket a gyülekezetekből. Azok, akik elvetették az első üzenetet, nem nyerhettek áldást a másodikból sem, az éjféli kiáltásból sem, amelynek elő kellett volna készíteni őket, hogy hitben bemenjenek Jézussal a mennyei szenthely szentek szentébe. Az első két angyali üzenet elvetése által annyira elhomályosították értelmüket, hogy nem világosodott meg előttük a harmadik angyal üzenete sem, amely pedig megmutatta a szentek szentébe vezető utat. {SR 387.2}