Krisztus mennybemenetele

Az egész menny várta azt a diadalmas órát, amikor Jézus felmegy Atyjához. Angyalok érkeztek fogadására, és diadalmas örömujjongással kísérték a mennybe. Miután Jézus megáldotta tanítványait, elvált tőlük és felemelkedett. Amint folytatta útját felfelé, „foglyok” sokasága követte, akik feltámadásakor kaptak új életet. Mennyei seregek sokasága kísérte, mialatt a mennyben is megszámlálhatatlan angyali sereg várta érkezését. {SR 239.1}   

Amikor megérkezett a szent városba, a Jézust kísérő angyalok felkiáltottak: „Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dics őség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős, hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.” (Zsolt. 24:7–10) {SR 239.2}   

Ekkor az egész sereg körülfogta fenséges parancsnokát. A legmélyebb hódolattal borultak le előtte, és lábai elé tették koronáikat. Majd aranyhárfáikhoz nyúlva gyönyörű zene és ének dallamai töltötték be a mennyet a Bárány dicsőítésére, akit megöltek, de újra él fenségben és dicsőségben. {SR 239.3}   

Visszatérésének ígérete

Amikor a tanítványok szomorúan tekintettek a menny felé, hogy még egyszer meglássák felemelkedő Urukat, két fehér ruhába öltözött angyal állt meg előttük, és így szóltak hozzájuk: „Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe.” (Csel. 1:11) A tanítványok és Jézus anyja, aki együtt szemlélte fiának mennybemenetelét, a következő éjszakát csodálatos cselekedeteiről és azon különös és dicsőséges eseményekről való beszélgetéssel töltötték el, amelyek rövid idővel azelőtt mentek végbe. {SR 240.1}   

Sátán haragja

Sátán ismét tanácskozott angyalaival, és Isten kormányzása iránti gyűlölettel mondta, hogy habár megőrizte hatalmát és tekintélyét a földön, meg kell tízszereznie erejét Jézus követői ellen. Krisztus ellen semmit sem értek el, de ha lehetséges, le kell győzniük követőit. Minden korszakban igyekezniük kell tőrbe ejteni azokat, akik hisznek Jézusban. Elmondta angyalainak, hogy Jézus hatalmat adott tanítványainak, hogy megdorgálják és kiűzzék őket, és meggyógyítsák azokat, akiket ők betegségekkel fognak sújtani. Ekkor Sátán angyalai bőszen távoztak, hogy minden erejükkel Krisztus követőinek árthassanak. {SR 240.2}