Isten végig vezetni fog

Bátorító szavaim vannak a számotokra, testvéreim. Hitben és reményságben kell előre haladnunk, nagy dolgokat várva Istentől. Az ellenség mindent elkövet majd, hogy akadályozza az igazság előre vitelére tett erőfeszítéseket, de az Úr erejére támaszkodva eredményesek lehettek. Ne szóljatok elbátortalanító szavakat, hanem csak olyanokat, amelyek erősítik és éltetik a munkatársaitokat... {MR311 16.1}   

Amikor éjjel nem jön álom szemeimre, imában felemelem szívemet Istenhez, Ő pedig megerősít és megadja annak a bizonyosságát, hogy a szolgáival van a hazai és távoli területeken. Felbátorodom és áldást nyerek amikor megértem, hogy Izrael Istene még mindig vezeti a népét és folyamatosan velük lesz egészen a végig... {MR311 16.2}   

Az Úr azt szeretné látni, hogy a harmadik angyal üzenete hirdetésének munkája egyre hatékonyabban haladjon előre. Ahogyan minden korszakban azon munkálkodott, hogy népét győzelemre vezesse, úgy a mi korunkban is az a vágya, hogy egyházával kapcsolatos szándékait diadalmasan beteljesítse. Benne hívő szentjeinek megparancsolja, hogy egységben haladjanak előre, erőről még nagyobb erőre jutva, hitről az igazságba és ügyének igaz voltába vetett fokozott bizonyosságra és bizalomra. – Generálkonferenciai Bulletin, 164-165 oldalak. {MR311 16.3}