Egy dicső nap hajnala

Krisztus egyháza Isten eszköze az igazság hirdetésére: Ő képesítette egy különleges munka elvégzésére, és ha hű marad Istenhez és engedelmes a parancsolataihoz, akkor az isteni erő kiválósága lakozik benne. Ha hű marad a kötelezettségéhez, akkor semmilyen hatalom sem állhat ellen neki. Az ellenség erői éppúgy nem lesznek képesek többé legyőzni, mint amennyire a pelyva nem tud ellenállni a forgószélnek. {MR311 15.2}   

Az egyház előtt egy fényes és dicsőséges nap hajnala áll, ha magára ölti Krisztus igazságának öltözetét, lemondva minden világi kötődésről. {MR311 15.3}   

Isten felszólítja a hozzá hűségeseket, akik hisznek benne, hogy a bátorítás szavait szólják a hitetleneknek és reményvesztetteknek. Forduljatok az Úrhoz, reménység rabjai. Kérjetek erőt Istentől, az élő Istentől. Tanúsítsatok az Ő hatalma és üdvözítő kegyelmébe vetett rendíthetetlen, alázatos hitet. Amikor hitben megragadjuk az erejét, akkor megváltoztatja, méghozzá csodálatos módon a legreménytelenebb, legcsüggesztőbb kilátásokat is. Neve dicsőségére teszi ezt. – Próféták és Királyok pp. 259-260. {MR311 15.4}