Az alapos szervezés elengedhetetlen

Oh, mennyire örvendezne Sátán, ha eredményes lenne a törekvése és bejutna e nép közé és szétbomlasztaná a munkát egy olyan időben, amikor elengedhetetlen szükség van alapos szervezésre, és ez jelenti majd a legnagyobb erőt a hamis ébredések távoltartására és olyan állítások megcáfolására, amelyeket Isten igéje nem helyesel! Egyenesen akarjuk tartani a sorokat, hogy ne menjen tönkre a szervezeti rendszer és a rend, ami bölcs és gondos munka eredményeként épült fel. Nem szabad engedélyt/felhatalmazást adni rendetlen elemeknek, amelyek irányítani akarják a munkát a mostani időben. {MR311 14.1}   

Egyesek azzal a gondolattal álltak elő, hogy az idők végéhez közeldve Istennek minden gyermeke mindenféle vallási szervezettől függetlenül fog tevékenykedni. Én azonban azt az utasítást kaptam az Úrtól, hogy ebben a munkában nem létezik olyan, hogy minden ember független lenne. Az ég csillagainak mindegyikét törvények igazgatják, mindegyik arra befolyásolva a másikat, hogy Isten akaratát cselekedje, közös engedelmességet tanúsítva a mozgásukat irányító törvény iránt. Annak érdekében pedig, hogy az Úr műve egészséges módon és folyamatosan előre haladjon, népének össze kell tartania. – (1909 május 30.) Bizonyságtételek 9, pp. 257-258. {MR311 14.2}