Egy minden figyelmet lekötő kérdés

Azok, akik Isten Lelkének befolyása alatt állnak, nem válnak vakbuzgóvá, hanem nyugodtak, rendületlenek lesznek, minden szertelenségtől mentesek. Mindazok azonban, akiknek az ösvényét egyértelműen és határozottan megvilágította az igazság fénye, legyenek óvatosak azzal, hogy békességet és biztonságot kiáltsanak. Legyetek óvatosak azzal, hogy az első lépést megtegyék az igazság üzenetének elnyomására. Vigyázzatok, hogy milyen befolyást árasztotok ebben az időben. {MR311 50.3}   

Azoknak, akik vallják, hogy hiszik a korunknak szóló különleges igazságot, meg kell térniük és meg kell szentelődniük az igazság által. Keresztényként szent igazság letéteményeseivé tétettünk, és az igazságot nem tarthatjuk a külső pitvarban, hanem a lélek szentélyébe kell behoznunk. Ha ez megtörténik, akkor az egyházat isteni életerő fogja átjárni. A gyenge olyan lesz mint Dávid, Dávid pedig olyan, mint az Úrnak angyala. Lesz egy minden figyelmet lekötő kérdés: ki fogja leginkább megközelíteni Krisztus hasonlóságát? Ki teszi a legtöbbet azért, hogy lelkeket nyerjen meg az igaz életnek? Amikor ez lesz a hívők hajtóereje, akkor a versengés véget ér; Krisztus imája pedig meghallgatásra talál... {MR311 51.1}   

Jézus arra vágyik, hogy a menny ajándékát bőségesen nyugtathassa meg a népén. Naponta szállnak fel imák Istenhez az ígéret beteljesüléséért, és egyetlen hittel mondott ima sem vész kárba. {MR311 51.2}   

Krisztus felment a magasságba és foglyokat vitt fogva és ajándékokat adott embereknek. Amikor Krisztus mennybemenetele után a Lélek az ígéretnek megfelelően eljött, és mint sebesen zúgó erős szél megtöltötte az egész helyet, ahol a tanítványok egybegyűltek, mi volt ennek a hatása? Ezrek tértek meg egyetlen nap alatt. Tanítottuk, vártuk, hogy egy angyalnak kell alászállani a mennyből, és hogy a föld fényleni fog annak dicsőségétől. Amikor ez megtörténik, tanúi leszünk majd a lelkek begyűjtésének, ahhoz hasonló módon, ahogyan az Pünkösd napján történt.– 25b levél, 1892   {MR311 51.3}