Ezrek fogják elfogadni az igazságot

Ahogyan közeledünk ahhoz az időhöz, amikor a fejedelemségek és hatalmasságok és a magas helyeken megjelenő egyházi gonoszság harcba szállnak az igazsággal, amikor Sátán megtévesztő hatalma olyan nagy lesz, hogy ha lehetséges még a választottakat is elhiteti, akkor majd isteni megvilágosítás révén megélesített ítélőképességgel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy felismerjük az Istentől való Lelket, hogy ne legyünk tudatlanok Sátán eszközeit illetően. Az emberi erőfeszítésnek isteni hatalommal kell párosulnia, hogy képesek legyünk elvégezni a jelen időre szóló befejező munkát. Krisztus a szelet használta Isten Lelkének jelképeként. Ahogyan a szél fú, ahová akar, és nem tudjuk megmondani, hogy honnan jő és hová megy, ugyanígy van Isten Lelkével is. Nem tudjuk, kin keresztül nyilvánítja ki magát. {MR311 49.1}   

Én azonban nem saját szavaimmal szólok, amikor azt állítom, hogy Isten Lelke el fog haladni azok mellett, akiknek meg voltak a lehetőségük és a próbatételük, de nem ismerték fel Isten hangját és nem becsülték meg Lelke késztetéseit. A tizenegyedik órában viszont ezrek fogják megérteni és elfogadni az igazságot. „Íme, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt.” Az igazságra való megtérések annyira gyorsan mennek majd végbe, hogy az meglepi majd az egyházat, és egyedül Isten neve dicsőítettik majd meg. – 43 sz. levél, 1890 (Szemelvények 2. kötetében pp. 15, 16)   {MR311 49.2}