Biztosíték arra, hogy lesz egység

A gonoszságot meg kell támadni. A hamisságnak és a tévelygésnek meg kell mutatkoznia a maga igazi mivoltában. A bűnt le kell leplezni és mindenkinek, aki az igazságban hisz, egynek kell lennie. Minden kis nézetkülönbségetek, ami harcias lelkületet támaszt a testvérek között, Sátán eszköze arra, hogy elterelje a gondolatokat az előttünk álló nagyszerű és félelmetes kérdésről. Isten népe körében akkor köszönt majd be az igazi békesség, amikor a hamis békességet, amely nagymértékben jelen van közöttünk egyesült buzgóság és komoly imádság zavarja meg. Komoly munka vár most ránk. Most van itt az ideje annak, hogy katonai képességekről tegyetek bizonyságot. Isten népe mutasson egységes frontot Isten, az igazság és az igazságosság ellenségeivel szemben... {MR311 48.1}   

Amikor a Szentlélek kitöltetett az ősegyházra, akkor „a hívők sokaságának szíve-lelke egy volt”. Krisztus Lelke eggyé tette őket. Ez a gyümölcse annak, ha Krisztusban maradunk… {MR311 48.2}   

Isteni megvilágosításra van szükségünk. Minden ember arra törekszik, hogy a figyelem középpontjába kerüljön, és amíg Isten nem munkálkodik a népéért, addig nem fogják meglátni, hogy minden lélek egyedüli biztonsága az Isten iránti engedelmességben rejlik. Az Ő emberi szívekre gyakorolt átformáló kegyelme olyan egységre fog vezetni, amelyet még fel sem fogtunk; mivel mindnyájan, akik Krisztushoz hasonlóvá válnak, összhangra jutnak egymással. A Szentlélek egységet fog teremteni. – 25b levél, 1892 {MR311 48.3}