Munkások minden társadalmi osztályból

Az igazságnak úgy kell előre haladnia, ahogyan egy lámpa világít. Az Úr magas és alacsony rangú embereket fog elhívni, hogy a parancsát teljesítsék. Dániel próféta királyi származású nemes zsidó volt. Nem sok hatalmas és nem sok nemes kap elhívást. Mégis tudjuk, hogy az Úr a legmagasabb rangú emberek közül is választott embereket. Mennyei világosság áradt rájuk és gyakorlati életükkel Jehova igazságát dicsőítették. Ésaiás és Dániel királyi családból származtak. Isten Dávidot a juhok aklától hívta el Izrael trónjára. Ámos pásztor volt. Zakariás Babilonban élő fogoly. Elizeus szántó-vető ember. Az Úr tehát mindenféle rendű és rangú embert hív el, hogy a szolgálatába lépjenek. – 96 sz. levél, 1901 {MR311 45.1}