Sokak lelke felindul

Sok olyan fiatal férfinak és nőnek a lelke, akik most világi munkát végeznek, fel fog indulni, hogy Isten szolgálatára adják magukat és a világosság csatornái legyenek. Egyesek feladatuknak érzik majd, hogy a könyvevangélista munkaterületre lépjenek, és rátermett evangelizátorokká válnak majd. Adjunk nekik alkalmat arra, hogy az Isten művéhez szükséges képzettséget megszerezzék. Isten minden munkása segítse, biztassa és bátorítsa a másikat imáival, hívő beszélgetésekkel, és legyenek egymásra jó hatással, hogy átérezzék azon munka méltóságát és felelősségét, amelybe beálltak. Minden missziós munka szent. Pál apostol ezt mondta: „Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát.” (Efez 3:8) – 66 sz. levél, 1901 {MR311 44.3}