Nincs helye csüggedésnek

Kedves Olsen vén, felszólítalak, hogy légy jó bátorságban! Bízzál Istenben! Vidd minden terhedet Őelé. Ő eredményessé teheti és fogja is tenni munkádat, de hinned kell. Ne légy levert, ne búslakodj titokban a Sion falán álló őrök hűtlensége miatt. Nincs helye csüggedésnek és félreértésnek. Keresd az alkalmat arra, hogy az Igazság Napjának ragyogó sugarai az elméd minden zugába és a lélek templomába bevilágítsanak. „Ti vagytok a világ világossága” – mondja Isten. Ő az egyházában hűséges lelkeket Isten szava sugarainak forrásává teszi. Lelkét emberi eszközökkel közli majd, olyan világosságban részesítve őket, amely elől az erkölcsi sötétségnek menekülnie kell. – 43 sz. levél, 1890 {MR311 41.3}