Testvérünk lelkiajándékának elismerése

Az Isten munkájában részt vevők tisztségét és hivatalát Krisztus jelöli ki. Minden talentumunk az Ő ajándéka. Ne okozzunk csalódást az Úrnak azzal, hogy a ránkbízott talentumokat nem megfelelő módon használjuk. Ismerjük el azon tisztséget és képességeket, amelyeket Isten másoknak ad. Ne legyünk irígyek vagy gyanakvók amikor testvérünk használja a neki adott ajándékot arra, hogy Isten dicsőségére tegyen valamit. Semmi esetre se becsméreljük azon talentumot és munkát, amit Isten másvalakinek adott. – Kézirat 158, 1898 {MR311 36.4}