Tisztelet az egyszerűbb munkások iránt

Sokan vannak, akik áldozni fognak és áldoztak azért, hogy lelkeket nyerjenek meg Krisztusnak. A nagy megbízatásnak engedve mennek, hogy munkát végezzenek a Mesterért. Angyalok szolgálata mellett Isten Lelke hétköznapi embereket indít arra, hogy a fő és mellékutak mentén embereket figyelmeztessenek. Alázatos emberek, akik nem bíznak a talentumaikban, hanem mindig Istenben bízva egyszerű módon munkálkodnak, osztozni fognak az Üdvözítő örömében, amikor állhatatos imáik lelkeket visznek a kereszthez. {MR311 35.3}   

Azt kellene mondanunk nekik, hogy „Induljatok testvérek! Tegyetek meg minden tőletek telhetőt alázatos és őszinte szívvel, és Isten veletek fog munkálkodni.” Erősíteni és bátorítani kell őket, és amilyen gyorsan csak lehet felkészíteni a munkára, hogy siker koronázza az erőfeszítéseiket. Láthatatlan, mennyei eszközökkel lesznek összhangban. Isten munkatársai ők, testvéreiknek pedig szerencsés utat kellene kívánni nekik, és imádkozni értük, miközben ők Krisztus nevében munkálkodnak. Senki sincs felhatalmazva arra, hogy akadályozza az ilyen munkásokat. Nagy tisztelettel kell bánni velük. Senki ne mondjon egyetlen becsmérlő szót sem róluk, miközben a föld nehéz területein vetik az evangélium magvát. {MR311 36.1}   

Krisztus elkíséri ezeket az egyszerű munkásokat. A menny angyalai együttműködnek velük önfeláldozó erőfeszítéseikben. Jézus a Szentlélek ereje által indítja majd meg a szíveket. Isten csodákat fog cselekedni a bűnösök megtérésében. Férfiak és nők gyűjtetnek be a gyülekezet [v. egyház] tagságába. Összejöveteli házak épülnek majd és a képzés céljára szolgáló intézményeket fognak alapítani. {MR311 36.2}   

Ezek a munkások fák az Úr ültetvényén. Egy különleges értelemben ugyanolyan gyümölcsöt teremnek, mint egykor az apostolok. Ebben az életben fogják elveni a jutalmukat, az eljövendő életben pedig dicsőséges jutalom vár rájuk. – 109 sz. levél, 1901 {MR311 36.3}