Krisztus jelenléte előrerelépést jelent

Küzdjünk komolyan a bűn fölötti győzelemért. Legyünk eltökéltek abban, hogy nem adunk helyet az ellenségnek kritizálással, hibakereséssel, mások leszólásával és elsőségre törekvéssel. Tanulmányozzuk az értünk mondott imát és munkálkodjunk a beteljesüléséért. Szegezzük szemünket a tökéletes Példaképre. Csak úgy kerülhetjük el a széthúzást és a viszályokat, ha azt a Valakit szemléljük, Aki eljött erre a világra, hogy bűnösöket mentsen meg. A követőinek ezért a célért kell dolgozniuk. Vegyék magukra az Üdvözítő igáját, megtanulva tőle a szelídségét és alázatosságát. Ezt mondja nekünk: „Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt. 28:20). Hogyan is lehet közöttünk széthúzás és viszály? Ha úgy élünk, mintha Krisztus jelenlétében lennénk, akkor nem lesznek harcok. Nem lesz tétovázás, hogy bevezessünk-e új terveket a cselekvésre, mivel a Szentlélek arra indíthat egyeseket, hogy ilyen javaslatokat tegyenek. {MR311 34.3}   

Krisztus jelenléte előrelépést jelent. Férfiakat, nőket és gyermekeket itat át a személyes felelősség érzetével. Éreznünk kell a Szentlélek szent, megszentelő befolyását ahhoz, hogy meghallhassuk Krisztus nekünk szóló hívását: „Kövess engem!”. „Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8:12). {MR311 35.1}   

Sokan vannak, akik egy kővel a kezükben állnak és arra várnak, hogy azt a kerék útjába helyezzék. A Szentlélek azonban meg tudja téríteni ezeket az akadékoskodókat, hogy készek legyenek a követ a kerék mögé helyezni, hogy az nehogy visszagördüljön. Törekedjünk mindnyájan arra, hogy a követ a megfelelő helyre tegyük. – 65 sz. levél, 1900 {MR311 35.2}