Új tervek kigondolása

Isten ügyének olyan emberekre van szüksége napjainkban, akik előbb bensőségesen tanácskoznak Istennel, hogy megtudják mi a kötelességük, az után pedig elindulnak, hogy végrehajtsák parancsait, tekintet nélkül arra, hogy mivel akarják őket megvesztegetni vagy megfenyegetni azok, akik uralkodni szeretnének rajtuk. Olyan emberekre van szükség, akiket az Úr vezérel, és akiket Isten képesít arra, hogy a nép elé az egyértelmű „így szól az Úr!” üzenetet tárják. Olyanok férfiakra van szükség, akik Istenhez imádkoznak bölcsességért, és akik Isten vezetése alatt állva új életre tudnak kelteni régi munkamódszereket, és új terveket és új módszereket képesek kigondolni, felébresztve a gyülekezeti tagok érdeklődését a világban élő férfiak és nők elérésére… {MR311 33.3}   

A felelősség helytelen értelmezése

Az önérzet és önfelmagasztalás igen elterjedt bűnök, és emiatt nyilvánul meg a kritizálás lelkülete, pedig ilyesminek nem lenne szabad léteznie közöttünk. Némelyeket pedig, akikben tudatosul a rajtuk nyugvó felelősség és hajlandóak lennének elindulni a figyelmeztetés üzenetével, akadályoz azok tiltása, akik úgy érzik, hogy előjoguk a munkatársaik tetteinek az irányítása. Így dolgozik Sátán azon, hogy bezárja egyesek ajkát, akikre Isten a világnak szánt üzenetét bízta; és ha lehetséges, addig folytatja munkáját, amíg a jelenvaló igazságról meggyőződött lelkek, a hitvallók állhatatlanságát látva elfordulnak és elvesznek... {MR311 34.1}   

Félelmetes felelősség nyugszik rajtunk. Olyan férfiakra van szükség, akik nem értelmezik helytelenül a felelősségüket, hanem alázatos lelkülettel és Isten félelmében végzik a számukra kijelölt munkát. Állandóan félnünk kell attól a lelkülettől, amely mások munkájának a korlátozására késztet bennünket, nehogy az igazság üzenetének előrehaladását akadályozzuk. Akik megengedték a múltban, hogy ilyen lelkület uralja őket, súlyosan ártottak a munkának. Bűnbánatot kell tartaniuk és meg kell térniük, mivel a Szentlélek nem tud velük együttműködni, amíg nem hajlandók tanácsát és irányítását elfogadni. A Szentlélek nem veheti igénybe olyanok szolgálatát, akik az álatala rájuk bízott felelősséget elnyomó hatalomként alkalmazzák olyan ajkak bezárására, amelyeket Ő nyitott meg. – Kézirat 117, 1907 {MR311 34.2}