Mintegy Krisztus helyében járjatok el

Szólni kívánok azon testvéreimhez, akik bizalmi állást töltenek be. Ti, mint Isten intézői, azzal a felelősséggel vagytok felruházva, hogy Krisztus helyében járjatok el, mint az Ő segítő kezei. Azoknak, akiket bizalmi állásokba helyeztek, hatáskört kell kapniuk a cselekvésre, de ezt a tekintélyt sohasem szabad úgy használniuk, mint a rászorulók és elhagyatottak megsegítésének elutasítására szolgáló hatalmat. Sohase használják úgy, hogy kedvét szegik egyetlen küszködő léleknek is, vagy elcsüggesztik. Akikre befolyásos tisztséget bíztak, mindig tartsák emlékezetükben, hogy Isten azt kívánja tőlük, hogy Krisztus lelkülete nyilvánuljon meg általuk, akinek a teremtés és a megváltás jogán minden ember a tulajdona. – 7 , 1901 {MR311 32.2}