Hagyjatok szabadságot a munkásoknak

Valamennyi lelkészünknek azt szeretném mondani, hogy bátorítsátok a testvéreiteket a munkátokba való bekapcsolódásra. Minden adományt és talentumot munkába kell állítani, amit az egyház kapott. Minden az irányító hatalom megszerzésére irányuló vágyat tegyetek félre, bárkiben ébredjen is. Egyeseknél megvan annak a veszélye, hogy pontosan kijelöljék, hogy ennek vagy annak az embernek mit kell tennie. Hadd végezze az Úr ezt a munkát és irányítsa a saját szolgáit. „Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” Engedjetek teret az Úrnak, hogy munkálkodjon az emberek értelmén. {MR311 29.4}   

Adjatok bőséges szabadságot a munkásoknak arra, hogy Isten terveit testvéreikkel összhangban dolgozzák ki. Ez sok túlmunkától kíméli majd meg a keveseket. Az erős jellemvonásokat, amelyek mások irányítására késztetnének, győzze le Krisztus kegyelme. „Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.” (Fil 2:5) – Review and Herald, 1908 április 23. {MR311 30.1}