Egységben az erő

A legnagyszerűbb, legnagyobb munka áll előttünk. A hasznavehetőségünket fenyegető veszély, amely – ha nem ismerjük fel és nem győzzük le – a romlásunknak fog bizonyulni, az önzés, amikor terveinket, véleményünket és munkánkat többre értékeljük, és testvéreinktől függetlenül teszünk lépéseket. „Közösen tanácskozzatok” – hangzottak az angyal szavai újra meg újra. {MR311 23.2}   

Sátán egy ember értelmén keresztül munkálkodva kitérítheti a dolgokat a helyes kerékvágásból. Sikerrel járhat két ember esetén, akik hasonló megvilágításban látnak dolgokat, de ha többen gondolkoznak együtt, akkor nagyobb biztonságban vagyuk a fortélyaival szemben. Minden tervet meg kell vizsgálni felelősebben valamennyi oldalról, minden lépést gondosabban kell tanulmányozni, hogy lehetőleg semmire ne vállalkozzunk, ami zűrzavarhoz, tanácstalansághoz és kudarchoz vezet a munkában, amelyre elköteleztük magunkat. Az egységben erő van, a megosztottságban pedig gyengeség és vereség. – Kéziratok 3, 1880. {MR311 23.3}