A siker okozta önfelmagasztalás veszélye

Az Úr bőséges bizonyítékkal szolgált arra nézve, hogy ígéretei igazak és fenyegetéseit beváltja. Népe bízhat a szavában. Ezek után, a világosság és bizonyítékok fényében vajon saját választásukat kívánják követni, függetlenül az Istentől elrendelt eszközöktől? Még a jó embereknek is szükségük van arra, hogy minden irányban őrködjenek, nehogy annyira fellelkesedjenek az Istentől nyert áldásaikon, hogy a világiaktól kapott elismerés és dicséret bölcsességük és eredményeik fitogtatására ösztönözze őket. {MR311 21.2}   

 Az Úr mindent lát, az Úr mindent tud, Ő bizonyosan megaláz minden ilyen törekvést, mivel gyűlöli a büszkeséget, az önzést és kapzsiságot. Minél jobban halad maga a munka, annál helytelenebb ha az emberek felmagasztalják magukat, mintha ők lennének azok, akiket nagyra kell tartani. Istenbe kell vetnünk a bizodalmunkat. Ő képességekkel ruházta fel az embereket, hogy kiemelkedő szerepet tudjanak játszani a művében. Őrizkedjenek attól, hogy felmagasztalják önmagukat. – 93 sz. levél, 1900. {MR311 21.3}