Kerüljük a magabízást

Folyamatosan hajlasz az egyéni függetlenségre. Nem fogod fel, hogy a függetlenség szánalmas dolog, amikor azt eredményezi, hogy túlzottan bízol önmagadban, és inkább a saját értékítéletedben bízol, mintsem hogy testvéreid tanácsát tiszteld és nagyra becsüld a véleményüket, különösen azokét, akik olyan feladatköröket töltenek be, amelyeket Isten rendelt népe megmentése érdekében. Isten különleges tekintélyt és hatalmat ruházott egyházára, aminek a semmibevételét és megvetését semmi nem igazolhatja, mert akik így tesznek, azok Isten hangját vetik meg. –Bizonyságtételek,. 3-as kötet, p. 417. {MR311 21.1}