A házasélet egyre javul

A férfiak és az asszonyok elérhetik az ideális állapotot, ha Krisztust hívják segítségül. Akik szeretetteljes bizalommal átadják magukat neki, azokban kegyelme elvégzi azt, amire az emberi bölcsesség képtelen. Gondviselése mennyei szálakkal fűzheti össze a szíveket. A szeretet nem csupán a kedves, hízelgő szavak cseréje lesz. A mennyei szövőszék finomabb szállal és szövettel sző, mint amit földi szövőszéken szőni lehet, és az anyag mégis szilárdabb, tartósabb. Az eredmény pedig nem egy vékony szövet, hanem olyan kelme, ami állja a kopást, a próbát és a megpróbáltatást. A szeretet erős aranyfonalai kötik össze a szíveket.9 {LYL 16.3}   

A krisztusi szeretet azt jelenti, hogy minden időben, mindenütt kedves szavakkal, kellemes tekintettel teszünk bizonyságot önzetlenségünkről. Ez neked semmibe se kerül, de így olyan illat marad utánad, ami körülveszi a lelket. Hatását fel sem mérheted. Nem csak annak jelent áldást, aki kapja, hanem annak is, aki adja, mert rá is hatással van. Az őszinte szeretet mennyei eredetű, értékes tulajdonság, amelynek illata oly mértékben növekszik, ahogyan másokra árasztjuk. {LYL 16.4}   

Krisztus szeretete mély és bőséges, s elapaszthatatlan patakként árad mindazokhoz, akik elfogadják. Krisztus szeretetében nincsen önzés. Ez a mennyben született szeretet a szív megingathatatlan elve, megmutatja magát, de nemcsak azoknak, akiket a szent kapcsolatban legdrágábbnak tekintünk, hanem mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Rávesz bennünket, hogy kisebb figyelmességeket tegyünk, engedjünk a másiknak, kedvesen forduljunk hozzá, szeretettel mondjunk igaz és bátorító szavakat. Így képesek leszünk együttérezni azokkal, akiknek szíve arra vágyik.10 {LYL 17.1}