Az udvarlás tartson a házasság egész idejében!

Ne ejts ki egyetlen olyan szót se, ne tégy semmit, amit nem akarsz, hogy a szent angyalok is lássanak, és a mennyei könyvekbe feljegyezzenek! Isten dicsőségét kell szem előtt tartanotok! A szívetekben csak tiszta, megszentelt vonzalom legyen, ami méltó Jézus Krisztus követőjéhez, fennkölt és inkább mennyei, mint földi. Ami ettől eltér, az lealacsonyító, megalázó az udvarlás idején is. S az a házasság, amely nem követi a Szentírás magasztos elveit, nem lehet szent és tiszteletet érdemlő a tiszta és szent szemében. {LYL 13.1}   

A házasság előtti udvarlás időszakának órái ismétlődjenek a házasélet során végig!3 {LYL 13.2}   

„Ha az Úr nem építi a házat” (Zsolt 127,1)

Akik a házasság gondolatával foglalkoznak, fontolják meg, hogy milyen lesz az általuk alapítandó otthon jellege és hatása! Ha szülők lesznek, szent megbízatást kapnak. Gyermekeik jóléte ebben a világban, és boldogságuk az eljövendőben nagy mértékben tőlük függ. Azt, hogy kicsinyeik milyen fizikai és erkölcsi jegyet kapnak, nagyrészt ők határozzák meg. A társadalom állapota az otthon jellegétől is függ. Azt, hogy a mérleg felfelé vagy lefelé billen, minden egyes család befolyásolja. {LYL 13.3}   

Fontos, hogy párjául mindenki a legjobbat válassza, ezzel biztosítva mind a szülők, mind a gyermekek fizikai, szellemi és lelki jólétét, hogy ez a választás képessé tegye őket ember-társaik áldására élni, és Teremtőjüket dicsőíteni.4 {LYL 14.1}   

Jézus nem nagy dolgok véghezvitelével kezdte szolgálatát Jeruzsálemben a Szanhedrin előtt. Egy kis galileai faluban, egy családi összejövetelen hatalmával hozzájárult a menyegzői lakoma boldogságához. Így mutatta be az emberrel való együttérzését és vágyát, hogy boldogságukat szolgálja.5 {LYL 14.2}   

Ő, aki Évát adta Adámnak segítőtársul, első csodáját egy menyegzői ünnepen vitte végbe. Krisztus az ünnepi teremben kezdte nyilvános szolgálatát, ahol a barátok és a rokonok együtt örvendeztek. Ezzel szentesítette a házasságot, olyan intézménynek ismerve el, amit saját maga alapított.6 {LYL 14.3}   

Csak Krisztus jelenléte teheti boldoggá a férfiakat és a nőket. Krisztus mennyei borrá tudja változtatni az élet minden közönséges vizét. S akkor az otthon tökéletes boldogság Édenévé lesz, a család pedig a mennyei család gyönyörű szimbólumává.7 {LYL 14.4}   

Ellen White négy fia közül Edson a második. Mivel a prófétanő nagyon elfoglalt volt, sokat utazott és egyéb felelősségek nehezedtek rá, sokszor kellett távol lennie gyermekeitől. Leveleinek nagy gyűjteménye maradt ránk. A következő levelet Edsonnak és Emmának írta 1870-ben, nem sokkal házasságkötésük után, melyből egy anya reményeit és kívánságait olvashatjuk ki az éppen megalapított otthonnal kapcsolatban. A tanács azt mutatja, hogyan törődik egy szerető édesanya fiával. Ezenkívül saját tapasztalatait is hozzáadja, amit isteni üzenetként látomásokban kapott az Úrtól. {LYL 14.5}   

Grounds Clyde, Ohio, Tábor {LYL 15}   

1870. szeptember {LYL 15}   

Drága Edson és Emma! {LYL 15}   

Gyermekeim, ti a szíveteket egymásnak adtátok! Adjátok hát együtt, maradéktalanul Istennek! Házasságotokban igyekezzetek nemesbíteni egymást! A hétköznapi beszélgetésetekben és az élet meghittebb útjain mutassátok be szent hitetek magasztos és felemelő alapelveit. Mindig ügyeljetek a másik érzéseire, és ápoljátok azokat! Ne engedjetek teret a másik játékos, évődő bírálgatásának sem! Ezek a dolgok veszélyesek, mert sebeznek. A seb talán rejtve marad, ám mégis megvan, és így feláldozzátok békességeteket, veszélyeztetitek boldogságotokat. {LYL 15.1}   

Fiam! Ügyelj magadra, hogy semmi esetre se engedd megnyilvánulni a hatalmaskodás, az erőszakosság legenyhébb formájával áthatott lelkületet sem! Megtérül, ha meggondolod szavaidat, mielőtt kimondanád. Ez egyszerűbb, mint később visszavonni, vagy elfeledtetni hatásukat. Mindig beszélj kedvesen, még a hangsúlyozásod is legyen árnyalt! Tekinteted és hangod csak szeretetet, kedvességet és szelídséget tükrözzön! Váljon szokásoddá, hogy napsugarakat árasztasz, és soha ne hagyj egyetlen felhőt sem! Emma minden lesz számodra, amire vágysz, ha vigyázol, és nem adsz alkalmat arra, hogy csalódjon, zavarja valami, vagy kételkedjen szereteted őszinteségében. Megteremthetitek boldogságotokat, de el is veszíthetitek azt. Ha életeteket Isten igéjéhez akarjátok igazítani, igazzá, nemessé és kimagaslóvá válhattok, s így simává tehetitek egymás számára az élet útját. {LYL 15.2}   

Engedjetek egymásnak! Edson, engedj néha ítéleteidből! Ne légy erőszakos, még akkor sem, ha elgondolásodat helyesnek tartod! Légy engedékeny, türelmes, kedves, melegszívű, együttérző, udvarias, aki mindig ügyel az élet apró illemszabályaira, a szívélyes tettekre, a szelíd, vidám és bátorító szavakra! A menny áldásinak java nyugodjon meg mindkettőtökön drága gyermekeim, ez anyátok kérése {LYL 15.3}   

Anya {LYL 15}   

1870. 24. levél {LYL 15}