Játék a szívekkel

A szívekkel való játszadozás nem csekély bűn a szent Isten szemében. És mégis, vannak, akik nagy figyelmet fordítanak fiatal hölgyekre, felkeltik érzéseiket, majd továbbmennek útjukon, feledve szavaikat és azok hatását. Már egy új arc vonzza őket, ismétlik a régi szavakat, figyelmüket most másra irányítják. {LYL 74.1}   

Ez a hajlam a házaséletben mutatkozik meg igazán. A házasság nem mindig teszi szilárddá az állhatatlan elmét, sem az ingadozót rendíthetetlenné és elvhűvé. Belefáradnak a hűségbe, és szentségtelen gondolatok nyilatkoznak meg szentségtelen tettekben.7 {LYL 74.2}   

Korunkban a férjezett és az egyedülálló nőkkel is túl gyakran előfordul, hogy nem kellőképpen tartózkodóak. Bátorítják a nőtlen és nős férfiak figyelmét, és akiknek nincs elég erkölcsi erejük, kelepcébe kerülnek. Olyan gondolatok születnek, melyek nem támadtak volna, ha a nő mértéktartóan és józanul viselkedik. {LYL 74.3}   

Rengeteg gonoszságot el lehet kerülni körültekintéssel, tartózkodással, ha nem enged meg többet magának az ember az illendőnél és nem fogad el indokolatlan közeledést, hanem a nemes erkölcsiség, méltóság sugárzik belőle.8 {LYL 74.4}   

Túl gyakran csábítanak a nők. Ilyen vagy olyan ürüggyel lekötik akár a nős, akár a nőtlen férfiak figyelmét, és addig vezetik őket, míg áthágják Isten törvényét, végül hasznavehetetlenné válnak és lelkük veszélybe kerül. {LYL 74.5}   

Hát nem kellene az igazságot magukénak mondó asszonyoknak szigorúan vigyázni, nehogy akár a legkevésbé is indokolatlan bizalmaskodásra bátorítsanak? Sok ajtót bezárhatnak a kísértés előtt, ha mindig szigorúan tartózkodnak és megfelelően viselkednek.9 {LYL 74.6}   

Janet nem megfontolt, és annak veszélye fenyegeti, hogy olyan döntést hoz, ami károsan hat életére és bizonyságtevésére. Ellen White arra biztatja, hogy most a tanulást állítsa az első helyre, és így készüljön hasznos életre az Úrért. {LYL 75.1}   

Janet egy ideig Ellen White otthonában dolgozott, így személyesen ismerték egymást. {LYL 75.2}   

1893. szeptember 13. {LYL 76}   

Hastings, Új-Zéland {LYL 76}   

Kedves Janet! {LYL 76}   

Ma kora hajnalban, három órakor felébredtem. Éjjel komolyan beszélgettem Veled, és azt mondtam: „Janet, az Úrnak feladata van számodra." A múltad veszélyeit tártam fel előtted. {LYL 76.1}   

Úgy éreztem, Isten felelőssé tett azért, hogy vigyázzak a lelkedre. Annak a veszélye fenyeget, hogy ösztöneidre hallgatva óriási butaságokat követsz el. Isten megmentett attól, hogy olyan személyekkel köss házasságot, akik semmi szín alatt nem tettek volna boldoggá, akiknek erkölcse romlott volt, és Sátán tőrébe csaltak volna, hogy nyomorult légy ebben az életben és veszélybe sodord lelkedet. A múlt több leckéje nem elég Neked? Túlságosan szabad vagy az érzelmeiddel, és ha rajtad múlna, életre szóló hibát követnél el. Ne add magad ilyen olcsón! {LYL 76.2}   

Vigyáznod kell és nem szabad meggondolatlanul barátkoznod! A lehető legalaposabb szellemi képzés előnyeivel kell elindulnod, hogy helytállj Isten szolgálatában! A szellemi képességeid erős, arányos fejlesztésére, választékos, keresztény, sokoldalú kultúrára van szükséged ahhoz, hogy jó munkása légy Istennek. {LYL 76.3}   

Minden lépésedet annak a fényében kell megvizsgálnod, hogy nem a magadé vagy, hanem áron vétettél meg. Azért írok most Neked és még írni fogok hamarosan, mert miután Isten feltárta előttem a múltad hibáját, nem merem megtenni, hogy ne kérleljelek, ragaszkodj szigorúan a fegyelemhez! {LYL 76.4}   

Most diák vagy – gondolkozz a lelki dolgokon! Tartsd távol magadtól a szentimentalizmust! Most a jellem formálásának korában vagy, kerülj el mindent, ami hétköznapias vagy lényegtelen, ami elvon a legnemesebb, legszentebb érdektől, hogy eredményesen felkészülj arra a munkára, amit Isten jelölt ki Neked! {LYL 76.5}   

Kötelességed megszabadulni minden kifogásolható jellemtulajdonságtól, hogy tökéletes lehess Krisztus Jézusban. Érzelemből hatalmas tőkével rendelkezel, és állandóan vigyáznod kell, nehogy érzelmeidet méltatlan emberre pazarold. Jellemünk úgy formálódik a hasznosságra és feladatunk elvégzésére, ha mintaképünk, Jézus Krisztus életét és jellemét tanulmányozzuk. {LYL 76.6}   

Soha nem lehetsz elég gondos és körültekintő a dolgaidban. Bárhol is vagy, a hatásod szolgáljon mindig mások segítségére és áldására. Isten feladatot tartogat számodra. Semmi szín alatt ne hajtsd nyakad olyan igába, ami egész életedet tönkretenné! Légy hű önmagadhoz és légy hű Istenedhez, akkor részesedsz Isten kegyelmében, ami sokkal értékesebb, mint maga az élet! Kérem az Urat, hogy gazdagon áldjon meg Téged. {LYL 77.1}   

Ellen G. White {LYL 77}   

1893. 23. Levél {LYL 77}