A pornográfia és a gondolat

Sok fiatal nagyon szeret olvasni. Elolvasnak mindent, amihez csak hozzájuthatnak. Az izgalmas szerelmi történeteknek és a tisztátalan képeknek romboló hatásuk van. Sokan nagy figyelemmel olvassák azokat a regényeket, ami képzeletüket beszennyezi. Meztelen nők fényképeivel széles körben kereskednek. {LYL 60.4}   

Korunkban mindenütt burjánzik a romlottság. A szemek kívánságát és a romlott szenvedélyeket az ilyen dolgok nézése és olvasása kelti fel. A szív a képzelet által romlik meg. A gondolatok szívesen időznek az alantas szenvedélyeket felébresztő jeleneteknél. A beszennyezett képzeletre hatva a hitvány képek megrontják az ember erkölcseit és előkészítik a rabul ejtett, elvakult embert arra, hogy szabadjára engedje sóvár szenvedélyeit. {LYL 60.5}   

Ne olvassunk és ne nézzünk tisztátalan gondolatokat ébresztő dolgokat! Erkölcsi és értelmi erőinket fejlesszük! Ne gyengítsük és ne is rontsuk meg ezeket a nemes erőket még azzal sem, hogy túl sok regényt olvasunk!9 {LYL 61.1}   

Sátán nagy erővel jött a földre, hogy véghezvigye csalásait. Az elmét vagy a képzeletet tisztátalan, törvénytelen gondolatokkal köti le. A keresztények úgy hasonlíthatnak jellemben Krisztushoz, ha az isteni példaképnél időznek. Mindaz, amivel az ember kapcsolatba kerül, formálja az életet és a jellemet. Olvastam egy festőről, aki nem volt hajlandó egyetlen percig sem nézni olyan képet, ami nem volt tökéletes, nehogy az rontson saját látásán és felfogásán. Nagyon is belénk költözik az, amit leggyakrabban nézünk, amire a legtöbbet gondolunk!10 {LYL 61.2}