Felbontott jegyességek

Még ha el is jegyeztétek egymást anélkül, hogy teljesen megismerted volna annak a jellemét, akivel házasságra kívánsz lépni, ne gondold, hogy az eljegyzés feltétlenül szükségessé teszi, hogy magadra vedd a házassági fogadalmat és kötöttséget egész életedre szólóan azzal a személlyel, akit nem tudsz szeretni és tisztelni. Gondold meg jól, hogyan lépsz a feltételes jegyességbe! Jobb, sokkal jobb felbontani a jegyességet még a házasságkötés előtt, mint később elválni, ahogy azt sokan teszik!5 {LYL 52.1}   

Mary Anne egocentrikusnak és akaratosnak tűnik, aki barátai megválasztásánál nem a legjobb ítélőképességről tesz bizonyságot. Választottja egy kiváló adventista család sarja, ám hitetlen fiatalember, aki gúnyt űz az egyházból és a lelki dolgokból. Megtévesztéssel él, nagyzol Mary előtt, annak tettetve magát, ami valójában sohasem volt, hogy elnyerje a lány szívét. Ellen White ír arról, hogy az ilyen kapcsolatoknak szinte hipnotikus hatásuk is lehet, és feltesz néhány kérdést, ami pontosan a dolgok lényegét érinti. {LYL 52.2}   

Essex Junction, Vermont {LYL 53}   

1875. augusztus 22. {LYL 53}   

Kedves Mary Anne! {LYL 53}   

Veled kapcsolatban Isten megmutatott nekem néhány dolgot, amit nem merek tovább magamban tartani, mert úgy érzem, veszélyben vagy. Isten szeret Téged, és szeretetéről félreérthetetlen bizonyítékot adott Neked. Jézus vére árán váltott meg, és Te mit tettél érte? {LYL 53.1}   

Te szereted önmagadat, szereted élvezni a gyönyöröket, és szereted a fiatalemberek társaságát, de nem teszel különbséget az értékes és az értéktelen között. Tapasztalatlan vagy, és nincs jó ítélőképességed. Az a veszély fenyeget, hogy olyan útra lépsz, ami teljesen rossznak bizonyul és romlásba dönt. Érzéseid erősek, de tapasztalatlanságod oda vezet, hogy nem a megfelelő személyhez közeledsz. Vigyáznod kell, és nem szabad a saját fejed után menned! {LYL 53.2}   

Drága gyermekem, az utolsó idők veszélyei között élünk. Sátán a fiatalokat olyan gondolatokkal, érzelmekkel és érzésekkel akarja megrontani, melyeket ők valóságos és őszinte szerelemnek vélnek. Ezekbe azonban nem szabad belebonyolódni! Ezt mutatta meg nekem Isten a Te esetedben. Mit sem tudsz arról, hogy szüleid mennyire aggódnak érted, és milyen nagy teher ez nekik! {LYL 53.3}   

Nem tiszteled apádat és anyádat úgy, ahogy Isten azt elvárja Tőled. E generáció gyermekeinek bűne, hogy „szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői”. És ez az állapot már olyan méreteket öltött, hogy prófécia témája lett, jelezve: az utolsó időben élünk. {LYL 53.4}   

Isten elvár Tőled bizonyos dolgokat. Élettel, egészséggel, képességekkel és józan ésszel áldott meg, hogy ha akarsz, fejlődhess, de ha ezeket az erőket és képességeket Sátán uralma alá helyezed, akkor nagyon rossz célra fordítod! Felelős vagy az Istentől kapott képességeidért. {LYL 53.5}   

Ha előnyös adottságaidat, kiváltságaidat a legjobban használod, alkalmassá válhatsz befolyásos és felelősségteljes tisztre. {LYL 53.6}   

Isten megmutatta nekem az utolsó látomásban, hogy a Battle Creek-i fiatalok közül sokan nem félik Istent, és egyáltalán nem hajlanak a hit felé. Egy másik csoportjuk gúnyolódik. Közéjük tartozik Arthur Jones. Egész életében lázad. Nem tiszteli apját és anyját. Megvetette az otthon korlátait, a szülői fegyelmet, és fellázadt ellene. Semmi nem fékezte. A lázadás lelkülete olyan természetes neki, mint a légzés. Otthon veszekedős, engedetlen, önfejű, beképzelt, hálátlan és szentségtelen. Ilyen lelkület felé hajlasz. Hagyod, hogy érzelmeid ehhez a fiúhoz kössenek. Állj meg ott, ahol vagy! Egyetlen lépéssel se engedd tovább ezt az ügyet! {LYL 54.1}   

Isten megmutatta nekem, hogy ez a fiú megveti a vallást, szánalmasan hitetlen, szkeptikus. Sportot űz a vallási dolgokból. Külsőleg jónak mutatja magát, hogy Téged meghódítson, de otthon egész élete lázadó, lázad Isten ellen. {LYL 54.2}   

Bárhogy is beszél Veled és ámít Téged, Isten olyannak látja őt, amilyen valójában, és én arra figyelmeztetlek, hogy ne táplálj érzelmeket e fiatalember iránt. Szakíts meg vele minden bensőséges és szoros kapcsolatot! Nem méltó a szerelmedre. Ha nem hajlandó tisztelni szüleit, Téged sem tisztelne. {LYL 54.3}   

Nem szabad szíved érzéseit lekötni. Fiatal és gyanútlan vagy. Csapdába esel, ha nem vigyázol jobban! Istennek célja van az életeddel, amit Sátán tönkre akar tenni. Add át magad fenntartás nélkül Istennek, kapcsolódj össze a mennyel! {LYL 54.4}   

Ne engedd, hogy Megváltódtól eltávolítson egy hitetlen fiatalember, aki csúfot űz a szent dolgokból! Azonnal szüntesd meg a közöttetek levő bizalmas kapcsolatot! Megváltódat kövesd, ne hajlamaidat! Az örök életet akard, drága gyermekem, minden áron! Ne áldozd fel ezt a gyönyörért saját érzéseidet követve, hanem add át magad Jézusnak, szeresd Őt, és az Ő dicsőségére élj! {LYL 54.5}   

Fogadd el e szavakat, cselekedj ezek szerint, és Isten bőségesen megáld! Fogadd el az intést, mint Istentől jövő, szeretettel adott tanácsot! {LYL 54.6}   

Használd ki az alkalmakat, amiket Isten adott Neked! A lehető legjobban használd ki idődet! Lelkeddel buzgón keresd Istent! Alázd meg szívedet Isten előtt, és az alázatos hit egyszerűségében vedd fel a keresztedet, végezd feladataidat, és kövesd az eléd tárt mintát! A menny így olcsón osztályrészed lehet. A drága örök életet megkapják mindazok, akik az alázatos engedelmesség útját választják. {LYL 54.7}   

Hajlandó vagy arra, hogy mostantól fogva teljesen megváltoztasd életedet és igyekezz megtudni, mi Isten akarata életeddel? Ne mulaszd el ezt a kiváltságos időt, hanem itt és most tégy le mindent Jézus lábához, és szolgáld őt teljes szívvel! Isten segíteni fog letörni a bilincseket, amelyeket Sátán akart rád szorítani. {LYL 55.1}   

Sietve és nagy szeretettel: {LYL 55}   

Ellen G. White {LYL 55}   

1875. 30. levél {LYL 55}   

Az e könyvben foglaltak közül ez a levél tartalmazza az Úr prófétájának néhány legkeményebb figyelmeztetését és tanácsát. Úgy tűnik, Elizabethnek olyan sok személyes problémája és gyengesége van, hogy esete reménytelen. Először úgy hangzik ez a levél, mintha Isten végleges ítéletének lehetne tekinteni, de épp a feddés kellős közepén találhatjuk a következő bátorító szavakat: {LYL 56.1}   

„Én nem tartom reménytelennek a helyzetedet. Ha annak tartanám, akkor tollam nem írná ezeket a sorokat!” Ellen White befejezésként komolyan megtérésre szólítja Elizabethet. {LYL 56.2}   

Kedves Elizabeth! {LYL 57}   

Isten megmutatta nekem, az a veszély fenyeget, hogy teljesen a lelkek ellenségének a hatása alá kerülsz. Szembeszálltál minden korlátozással, nyakas, akaratos és makacs voltál, sok gondot okoztál szüleidnek. Hibát követtek el. Édesapád nem volt bölcs, amikor elkényeztetett. Te ezt kihasználtad, és alakoskodó lettél. Elismerést kaptál, amire nem voltál méltó. {LYL 57.1}   

Az iskolában jó és nemes tanárod volt, de méltatlankodtál a korlátozások miatt. Azt gondoltad, hogy mivel Cole testvér lánya vagy, a tanárodnak kivételezni kellene Veled, és nem volna szabad helyreigazítania vagy megpirongatnia. Az iskolában néha rakoncátlan, szemtelen, hajlíthatatlan és dacos voltál, nélkülözve a mérsékletet és az illendőséget. Vakmerő, önző voltál és öntelt. Nagy szükséged volt a szigorú fegyelmezésre otthon és az iskolában is. {LYL 57.2}   

Helytelen elképzeléseket fogadtál el a lányok és a fiúk kapcsolatáról, és nagyon jónak tartod, ha fiúk társaságában lehetsz. A szerelmi történetek és regények olvasása rossz hatással volt rád, és gondolatodat lenyűgözik a tisztátalan dolgok. Fantáziád megromlott, míg végül úgy tűnik, hogy nincs hatalmad uralni gondolataidat. Sátán fogolyként oda vezethet, ahova csak akar. {LYL 57.3}   

Nem vagy szemérmes, mértéktartó, sem illedelmes. Nem gondolsz az istenfélelemre. Drága kislányom, biztosan a romlás vár Rád, ha nem állsz meg ott, ahol vagy. Vess véget az ábrándozásnak, a légvárak építésének! Ne engedd, hogy gondolataid a hiábavalóság és a romlás csatornáin fussanak! {LYL 57.4}   

Ha rászoksz a hiábavaló ábrándozásra, és engeded, hogy képzeleted tisztátalan gondolatoknál ragadjon le, akkor Isten szemében éppolyan vétkes vagy, mintha gondolataidat tettekre váltottad volna. A tetteknek csupán az alkalom hiánya vet gátat. {LYL 57.5}   

Ha uralni akarod gondolataidat, és el akarod kerülni, hogy lelkeden foltot ejtsenek a hiábavaló és romlott gondolatok, akkor hűségesen őrködnöd kell a szemed, a füled és minden érzéked felett! {LYL 57.6}   

Ha a szenvedélyek és az érzelmek a józan észt, a lelkiismeretet és a jellemet fennhatóságuk alá akarják vetni, a képzeletet határozottan és állandóan uralni kell. Veszélyben vagy, mert éppen azon a ponton állsz, hogy a szenvedélyek oltárán feláldozod az örök életet. Egész lényedet hatalmába keríti az alantas romboló szenvedély. {LYL 57.7}   

Arra kérlek, hogy állj meg ott, ahol vagy! Egyetlen lépéssel se menj tovább konok, fékezhetetlen utadon, mert nyomorúság és halál vár rád! Ha nem uralkodsz szenvedélyeiden és érzelmeiden, akkor szégyent hozol saját magadra, és jellemednek egész életedben rossz híre lesz. {LYL 58.1}   

Én nem tartom reménytelennek a helyzetedet. Ha annak tartanám, akkor tollam nem írná ezeket a sorokat. Isten erejével jóváteheted a múltat. Még most is erkölcsi nemességre juthatsz, úgy, hogy neved a tiszta és szent dolgokkal kapcsolódik össze. `Felemelkedhetsz. Isten kirendelte Neked a szükséges segítséget. {LYL 58.2}   

Túl sokra tartod magad, csinosságodat, okosságodat, ami olyan érzéshez és hiábavalósághoz vezetett, ami majdnem boldoggá tett. A nyelved álnok, szívesen szól hazugságot és hamisságot. Ó drága kislányom, bárcsak ébrednél, bárcsak felserkenne szunnyadó, eltompult lelkiismereted! Bárcsak szokásoddá válna, hogy örülsz Isten rád gyakorolt hatásának, önmagadat pedig a világos, éber lelkiismeret uralma alá vetnéd, akkor boldog lennél Te is, de áldást jelentenél szüleidnek, akiknek most vérzik szívük miattad. Isten az igazság eszközeként használhatna környezetedben. Teljes megtérésre van szükséged; enélkül pedig a megkeseredés pusztájába, a romlottság fogságába jutsz. {LYL 58.3}   

Verd ki még a házasság gondolatát fejedből! Még semmilyen értelemben nem készültél fel rá. Hosszú évek tapasztalataira van szükséged ahhoz, hogy képes legyél megérteni a kötelességeket, felvenni a terheket, amelyek a házas kapcsolattal járnak. {LYL 58.4}   

Okos mértéktartó, erényes lánnyá válhatsz, de csak komoly erőfeszítések árán. Figyelned, imádkoznod, elmélkedned kell, meg kell vizsgálnod indítékaidat és tetteidet. Elemezd figyelmesen érzéseidet és tetteidet! Édesapád jelenlétében elkövettél valami tisztátalan tettet? Nem. De megteszed mennyei Atyád színe előtt, aki sokkal magasztosabb, olyan szent, olyan tiszta! Igen, megrontod saját testedet a tiszta, bűntelen angyalok és Krisztus színe előtt, és tovább folytatod ezt, mit sem törődve a lelkiismereteddel, mit sem törődve a világossággal és figyelmeztetésekkel, amiket kaptál. {LYL 58.5}   

Haladéktalanul add át magad Krisztusnak! A romlástól egyedül Ő menthet meg kegyelme és ereje által. Egyedül Ő képes erkölcsi és szellemi erőidet egészségessé tenni. Isten Lelkének fennhatósága alatt szívednek meleget adhat Isten szeretete, felfogásod világos és érett lesz, lelkiismereted világos, gyors és tiszta, akaratod pedig egyenessé lesz és megszentelődik. Azzá válhatsz, amit választasz. Ha most sarkon fordulsz, véget vetsz a gonosz dolgoknak, és megtanulsz helyesen cselekedni, akkor valóban boldog leszel, sikeresen vívod meg az élet csatáit, dicsőségre és tisztességre támadsz fel az ezután következő jobb életre. „Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok!” {LYL 59.1}   

Ellen G. White {LYL 59}   

Testimonies 2/558-565. oldal {LYL 59}