A szerelem érzékeny növény

A szerelem mennyei eredetű növény, ápolni, gondozni kell! Szerető szívek, igaz szeretetteljes szavak teszik boldoggá a családokat, és felemelő hatást gyakorolnak mindazokra, akik környezetükben vannak.8 {LYL 30.4}   

A nők olyan férjről álmodnak, akinek erős és nemes a jelleme, akit tisztelhetnek és szerethetnek, ám e tulajdonságoknak gyengédséggel és szeretettel, türelemmel és béketűréssel kell párosulniuk. A feleségnek viszont vidámnak, kedvesnek, ragaszkodónak kell lennie, ízlését férjéhez igazítva annyira, amennyire csak lehet, anélkül, hogy saját egyéniségét elveszítené. Mindkét fél erősítse a türelmet és kedvességet, mert ez az egymás iránti gyengéd szeretet fogja kellemessé és élvezhetővé tenni a házasságot. {LYL 31.1}   

Akiknek ilyen fennkölt elképzeléseik vannak a házasságról, akik képzeletükben légvárat építettek, aminek semmi köze az élet bonyolultságához és bajaihoz, azok nagyot fognak csalódni a valóságban. Amikor elkezdődik a gondokkal, bajokkal teli, valós élet, ők teljesen készületlenül állnak előtte. Tökéletességet várnak a másiktól, de ehelyett gyengeséget és hibákat találnak, hiszen a halandó emberek nem hibátlanok. Felfedezik egymás rossz tulajdonságait, és kifejezik csalódásukat. Ehelyett meg kellene próbálniuk segíteni egymásnak. Törekedniük kellene a gyakorlati istenfélelemre, ami segítene nekik hősiesen megharcolni az élet küzdelmét.9 {LYL 31.2}